Mészáros Márta

Tudományos munkásság, publikációs jegyzék

SZEMÉLYES ADATOK:

név

MÉSZÁROS MÁRTA

 

néprajzos muzeológus, múzeumpedagógus

 

KÖNYV/KÖNYVSZERKESZTÉS:

 

Helytörténeti kiadványok:

2013.

Félegyháza anno… Félegyházi régi képeslapok és fényképek 1870-1930. Második, javított kiadás. Szerk.: Mészáros Márta, kiadó: Kiskun Múzeum Baráti Köre,

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap és a Kiskun Múzeum Baráti Köre támogatásában jelent meg. Kiskunfélegyháza, 2013.

2012.

„Festő élsz eképpen…” 125 éve született Holló László, Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész, 50 éves a Kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör. Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Egyesület és Kiskun Múzeum Baráti Köre.

Kiskunfélegyháza, 2012.

2009.

Félegyháza anno… Képeslapok és fényképek a régi Félegyházáról. Írta és szerkesztette Mészáros Márta. Munkatársai voltak: Kis László, Gyenes Attila, Kállainé Vereb Mária. Kiadó: Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kecskemét, 2009.

 

Konferencia kötetek:

2013.

Jászkunság kutatása 2012. Legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában. Ünnepi konferenciakötet Selmeczi László 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Mészáros Márta, Kiadó: Kun Összefogásért Konzorcium és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma.

Felelős kiadó: Ficsór József ┼. Kiskunfélegyháza, 2013.

2010.

Édes ünnepek és cukormentes hétköznapok Édes sült tészták és sütemények a kora újkortól Magyarországon. Szerepük és helyük az egykori és a mai falusi-városi táplálkozáskultúrában. Báti Anikó – Csoma Zsigmond – Mészáros Márta (szerk): In: Sepsi Enikő (szerk): Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata. XI. évf. 2010. 3-4. sz. Bp. 2010

 

TANULMÁNYOK:

 

Helytörténeti tanulmányok:

2015.

Móra Ferenc félegyházi életének kutatói. In: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged.

(megjelenés alatt)

2013.

„Nemzeti közkincs”. Köllő Miklós Petőfi Sándor szobrának felállítása Kiskunfélegyházán 1922-ben. In.: Kispálné Lucza Ilona (szerk.): „Elértem, amit ember elérhet”. Esszé és tanulmánykötet Petőfi Sándor és Szendrey Júlia házasságkötésének 165. évfordulójára. Kiadó: Országos Petőfi Sándor Társaság,

Kiskőrös, 2013. 205-215.

 

Kisebbség a többségben. Protestáns betelepülők vizsgálata Kiskunfélegyházán a vallásilag vegyes házasságkötések tükrében (1833–1951). In: Lukács Anikó (szerk.): Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség. Rendi társadalom – polgári társadalom 25. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2011. évi, győri konferenciájának kötete. Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 2013. 166 – 182.

2012.

Holló László festőművész alkotásai a Kiskun Múzeumban. In: Mészáros Márta (szerk.): „Festő élsz eképpen…” 125 éve született Holló László, Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész, 50 éves a Kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör. Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Egyesület és Kiskun Múzeum Baráti Köre, 2012. 10-11.

2011.

A Kiskun Múzeum születése – a gimnázium régiségtárából született városi múzeum. In: Kőfalviné Ónodi Márta (szerk): A 200 éves kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium emlékkönyve 1809/1810 – 2009/2010. Kiskunfélegyháza 2011. 127-130.

 

Amiről az anyakönyvek mesélnek. A Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház híveinek életfordulóit nyomon követő dokumentumainak bemutatása. In: Múltbanéző – BKMÖ Levéltárának elektronikus folyóirata II. évf. 3. sz. (2011. aug. 12.) http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SPO7-mbn/L2-tanulmanyok/mema-01t-1.html

 

A Sarlós Boldogasszony-templom története, 1743–1852. (Kállainé Vereb Mária szerk.): 250 éve felszentelt kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony-plébánia és templom története. Kiskunfélegyháza, 2011. 10-65.

2010.

Hollósi Alajos és fia cukrászata 1894-1955. (Egy cukrászcsalád története Kiskunfélegyházán). In: Báti Anikó – Csoma Zsigmond – Mészáros Márta (szerk): Édes ünnepek és cukormentes hétköznapok. Édes sült tészták és sütemények a kora újkortól Magyarországon. Szerepük és helyük az egykori és a mai falusi-városi táplálkozáskultúrában. In: Sepsi Enikő (szerk): Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata. XI. évf. 2010. 3-4. sz. Bp. 2010. 317-342.

 

A Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház története 1884-2010. In: Sepsi Enikő (szerk): Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata. XI. évf. 2010. 3-4. sz. Bp. 2010. 385. 1-89.

2009.

Üdvözlet Félegyházáról. In: Mészáros Márta (szerk): Félegyháza anno… Képeslapok és fényképek a régi Félegyházáról. Kecskemét, 2009. 11-17.

2003.

Cukrászipar Kiskunfélegyházán. In: Múzeumőr, 2003. I. évf. 1.sz. 4-8.

 

Néprajzi tanulmányok:

2015.

 

rostélyos kalács és a „régi kun lakodalmak” emlékei két félegyházi korrajz nyomán. (megjelenés alatt)

2014.

 

Középkori elemek, termékek az FVM-AMC HÍR- programban (Hagyományok, Ízek, Régiók). In: Báti Anikó – Csoma Zsigmond (szerk.): Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában. Életképek a Kárpát-medence anyagi kultúrája köréből I. Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztály, Budapest 2014. 193 – 218.

2013.

 

 

Az ünnepi édes sült tészták változásai a Kiskunságban a 20. századbanIn: Mészáros Márta (szerk.): Jászkunság kutatása 2012. Legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában. Ünnepi konferenciakötet Selmeczi László 70. születésnapja tiszteletére. Kiadó: Kun Összefogásért Konzorcium és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma,

Kiskunfélegyháza, 2013. 369-396.

Süteménysütési szokások változásai a 20. századi Hajóson. In: Wicker Erika (szerk.): Cumania 26. A Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve. Kecskemét, 2013. 187-201.

Erdélyi étkek mint a honvágy szimbólumai Mikes Kelemen törökországi leveleibenIn.: Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Honismeret XLI. évf. 3. sz. 2013. június, kiadó: Honismereti Szövetség, Bp. 46-50.

2012.

A házi sütemények készítésének és fogyasztásának változásai Hajóson a XX. században. In: Kothencz Kelemen (szerk.): Sarjadó sorsok. A VIII. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2011. júl. 14-15.) előadásai. Baja-Kecskemét, 2012. 53-63.

2011.

Csoma Zsigmond – Mészáros Márta: Éva almája, almatortája. In: Pénzes Tiborc Szabolcs (szerk): Septempunctata. Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára. rec.iti az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja, Budapest, 2011. 171-183.

http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/septempunctata/17-Septempunctata171-183-csoma-meszaros.pdf

„Édes élet…” Édességek és sütemények Móra Ferencné szakácskönyvében. In: Silling Léda (főszerk): Bácsország. Vajdasági Honismereti Szemle. 2011/3. (58. szám)

Szabadka. 72-80.

2010.

Szakrális tárgyak a házban. In: Bárth János (szerk.): Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéről. BKMÖ Múzeumi Szervezete, Kecskemét, 2010. 65-73.

Kápolnák és kálváriák. In: Bárth János (szerk.): Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéről. BKMÖ Múzeumi Szervezete,

Kecskemét, 2010. 417-430.

Útmenti keresztek, képoszlopok, szabadtéri szakrális szobrok In: Bárth János (szerk.): Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéről.

BKMÖ Múzeumi Szervezete, Kecskemét, 2010. 431-444.

Virággal sütés és ízesítés. Édes sült tészták a 17. századi magyar nyelvű szakácskönyvek tükrében. In: Balázs Imre József (főszerk): Korunk. Fórum-Kultúra-Tudomány. 2010. Január. III. évf. 1 szám.

Kiadó: Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2010. 33-41.

Bereznai Zsuzsanna – Mészáros Márta: Kiskunfélegyháza népi táplálkozáskultúrája (XIX – XX. század). In: Bárth János (szerk.): Cumania 25.

BKMÖ Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2010. 159-295.

Biskoctumat mint kelljen jól sütni és csinálni” Édes sült tészták a 17. századi magyar nyelvű szakácskönyvek tükrében.

In: Ujváry Zoltán (szerk.): Ethnica XII/2. Debrecen, 2010. 29-33.

Mészáros Márta – Csoma Zsigmond: Kora Újkori gyümölcsöskertek (fajták, szokások) és kertészek Erdélyben. (Történeti-néprajzi, etnopomológiai tanulmány).

In: Bartha Elek (szerk): Ethnographia 121. évf. 2010. 1. sz. 1-47.

2009.

Mészáros Márta-Csoma Zsigmond: A szőlő-, gyümölcs-, must- és borkészítmények édességként, desszertként a szerzetesi asztalon. In: Dénesi Tamás-Csoma Zsigmond (szerk): „ad vinum diserti…” Monostori szőlő- és borgazdálkodás. Bp. 2009. 175-186.

2008.

Üvegképek és tükörképek a Kiskun Múzeum és a Türr István Múzeum gyűjteményében. In: Bánkiné Molnár E. – Bereznai Zs.(szerk.) Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 11-12. (2006 – 2007.). Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét 2008. 145-159.

2006.

Lakodalmi sütemények a vőfélyversek tükrében Kiskunfélegyházán a 19-20. században. In: Bathó E.-Ujváry Z. (szerk.): Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Jászberény, 2006. 323-335.

 

„Édesanyám így sütötte…”A házi süteménysütési és fogyasztási szokások, családon belüli hagyományozódás vizsgálata Kiskunfélegyházán egy háromgenerációs család bemutatásán keresztül.

In: Bárth J.(szerk.): Cumania 22. Kecskemét, 2006. 399-414.

 

Muzeológiai – múzeumpedagógiai tanulmányok:

2012.

Történelmi múlt – múzeumpedagógiai jelen. In: Foghtűy Krisztina-Pirka Veronika-Kempf Katalin (szerk.): Új múzeumpedagógiai törekvések a hazai felsőoktatásban és a múzeumi gyakorlatban. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2012. 63-69.

2010.

Szabó Kálmán, a Kiskun Múzeum támogatójaIn: Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 13. (2008-2009).

BKMÖ Múzeumi Szervezete, Kecskemét, 2010. 33-47.

2008.

Helyismeret-helytörténet a múzeumpedagógiában. In: Bánkiné Molnár E. – Bereznai Zs.(szerk.) Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 11-12. (2006 – 2007.). Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét 2008. 29-47.

2007.

Muzeológia alapismeretek. In: Kőfalvi Tamás – Mészáros Márta – Ónodi Márta: Közgyűjteményi ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2007. 117-189.

Tanári tudástár sorozatban megjelent egyetemi jegyzet.

Szalay Gyula a fényképész múzeumőr (1865-1937). A Kiskun Múzeum üveglemez-gyűjteményének ismertetése. Cumania 23. Kecskemét. 379-410.

2005.

Múzeumpedagógia a Kiskun Múzeumban. In: Bárth J.(szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében az ezredfordulón. 10. (1999-2005).

Kecskemét. 2005. 193-195.

2003.

A múzeum és a pedagógusok. In: Fogthtűy-Szepesházyné (szerk.): Múzeumpedagógiai tanulmányok I. ELTE-PPK Oktatásmódszertani Központ Közleményei 1. Bp. 2003. 18-29.

 

Múzeumpedagógiai felmérés a Kiskun Múzeumban. In: Múzeumőr, 2003. I. évf. 1.sz.

 

Egyéb tanulmányok:

2009.

A Klapka-légió története. A poroszországi magyar légió fényképeinek bemutatása. A Klapka-légió tisztikara. Grisza Ágoston élete. In: Máday Norbert (szerk.): Klapka-légió 1866. Kecskemét, 2009. 19 -36., 178-182.

 

CIKKEK:

 

Helytörténeti cikkek:

2010.

 

Kiskunfélegyháza rövid történeti bemutatása. In: Kállainé Vereb Mária – Kőfalviné Ónodi Márta (szerk.): A kiskunfélegyházi Szent István Plébánia 125 éve 1885-2010. Kiskunfélegyháza, 2010. 14-18.

2009.

Félegyháza anno… In: Múzeumőr 2009. VII. évf. 2. szám. 66-67.

Díszes gyászkocsi a Kiskun Múzeumban. In: Múzeumőr 2009. VII. évf. 4. szám. 144.

2008.

A Könyvek Könyve. Kiállítás a Kiskun Múzeumban magángyűjtők és félegyházi családok Bibliáiból. In: Múzeumőr 2008. VI. évf. 3. szám. 27-28.

2007.

Huszka József emlékkiállítás a Kiskun Múzeumban. In: Múzeumőr, 2007. 3. sz. 27.

Huszka József, a rajzoló gyűjtő.  In:Félegyházi Közlöny, 2007. XVI. évf. 40. sz. okt. 26. 2.

Egy családtörténet morzsái… Huszka József gyökerei Kiskunfélegyházán.

In: Félegyházi Közlöny, 2007. XVI. évf. 46. sz.. dec. 7. 5.

2006.

Jeles évfordulók Kiskunfélegyházán 2006-ban. In: Múzeumőr, 2006. 1. sz. 11.

Utcaneveink története – helyismereti vetélkedő. In: Félegyházi Közlöny, 2006. ápr.28.4.

2005.

Krecz Gyula juhász adománya a Kiskun Múzeumnak.

In: Múzeumőr. 2005. III. évf. 1. sz. 21.

A 120 éves Ipartestület emlékei a Kiskun Múzeumban.

In: Múzeumőr. 2005. III.évf. 2. sz. 21-22.

2004.

A Kiskun Múzeum fotógyűjteménye. Szőke Antal rajztanár fotói.

In: Múzeumőr. 2004. II. évf. 2.sz.

Külső kiállításokon a Kiskun Múzeum büntetéstörténeti tárgyai.

In. Múzeumőr. 2004. II. évf. 2.sz.

2003.

Miletz János. In: Múzeumőr. 2003. I. évf. 2. sz. 13.

Kálvária. In: Félegyházi Közlöny, 2003. aug. 8. 4.

 

Néprajzi cikkek:

2011.

A Bugaci Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény és a Pásztormúzeum.

In: Múzeumőr IX. évf. 2-3. szám. 2011. nyár-ősz. 6-7.

2010.

Édes sült tészták és sütemények a kora újkortólTörténeti-néprajzi tudományos konferencia a Kiskun Múzeumban 2010. május 26-27.

In: Múzeumőr 2010. VIII. évf. 3. sz. ősz. 32-34.

2007.

Jászberény temetői. (Sugárné Koncsek Aranka könyvének ismertetése)

In: Múzeumőr, 2007. V. évf. 1. sz. 26-27.

2006.

Sütemények Kiskunfélegyházán. In: Múzeumőr, 2006. 1. sz. 19-21.

Egy pásztorélet emlékei.  In: Félegyházi Közlöny, 2006. márc. 31. 6.

2005.

Farsangi és böjti ételek. In: Múzeumőr. 2005. III. évf. 1. sz. 22-23.

2004.

Megelevenedett népdalok. Hegedűs Sándor fafaragásai.

In: Múzeumőr. 2004. II. évf. 1.sz.

Táplálkozási hagyományaink – disznóvágás Kiskunfélegyházán.

In: Múzeumőr. 2004. II. évf. 1. sz.

2003.

Házasságkötési emlék. In: Múzeumőr. 2003. I. évf. 2. sz. 18.

 

Muzeológiai – múzeumpedagógiai cikkek:

2012.

 

Vajna Károly-terem a Kiskun Múzeum büntetéstörténeti kiállításában.

In: Jogtörténeti Szemle 2012/1. Bp. 76-78.

2011.

Megőrződött múlt – régészeti foglalkozássorozat diákoknak a Kiskun Múzeumban.

In: Múzeumőr IX. évf. 1. sz. 2011. tavasz. 34.

Múzeumok világa. A Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet múzeumainak bemutatkozó kiállítása a Kiskun Múzeumban 2011. március 15 – május 31.

In: Múzeumőr IX. évf. 2-3. szám. 2011. nyár-ősz. 39-40.

Kiskunfélegyháza műemlékei, nevezetességei – VII. helyismereti vetélkedő.

In: Múzeumőr IX. évf. 2-3. szám. 2011. nyár-ősz. 41.

2010.

Múzeumpedagógiai fejlesztések a Kiskun Múzeumban.

In: Káldy Mária-Kárpáti Andrea-Szirmai Anna Linda (szerk.): Helyzetkép és perspektívák. Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009. Múzeumi iránytű 6. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ,

Szentendre, 2010. 174-176.

Múzeumpedagógia oktatás a Károli Gáspár Református Egyetemen.

In: Szabolcsi Éva – Foghtűy Krisztina (szerk.): Zsibongó múzeum. ELTE Eötvös Kiadó,

Bp. 2010. 75-83.

2009.

V. Helyismereti vetélkedő – Kiskunfélegyháza 2009.

In: Múzeumőr 2009. VII. évf. 2. szám. 49.

2008.

IV. Helyismereti vetélkedő – Kiskunfélegyháza 2008.

In: Múzeumőr 2008. VI. évf. 2. szám. 11.

2007.

Múzeumi tudáspróba 2007. In: Múzeumőr, 2007. V. évf. 1. sz. 20.

Múzeumi tudáspróba In: Múzeumőr, 2007. V. évf. 2. sz. 16-17.

Múzeumi tudáspróba  In: Félegyházi Közlöny, 2007. XVI. évf. 18. sz. máj. 25. 3.

I. Helyismereti diákkonferencia In: Félegyházi Közlöny 2007. XVI. évf. 48. sz. 2.

2006.

A Kiskun Múzeum gyűjteményeinek gyarapodása. Múzeumőr, 2006. 4. sz.

2005.

Múzeumpedagógiai ajánló. In: Félegyházi Közlöny. 2005. márc. 4. 6.

2004.

Múzeumpedagógiai ajánló – Kiskunfélegyháza a Móra-olvasmányok tükrében.

In: Múzeumőr. 2004. II. évf. 2.sz.

2003.

 

Múzeumpedagógiai ajánló. In: Félegyházi Közlöny, 2003. szept. 19. 4.

Pedagógiai programok a múzeumban. In: Félegyházi Közlöny, 2003. okt. 31. 4.

 

Egyéb cikkek:

2009.

Fényképek a poroszországi Klapka-légió tisztjeiről a Kiskun Múzeumban.

In: Múzeumőr 2009. VII. évf. 1. szám. 23-24.

 

„Ilyen tavasz csak egy volt életemben” Országos vándorkiállítás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, valamint az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat 160. évfordulója tiszteletére. Kiskun Múzeum 2009. június 20. – szeptember 14.

In: Múzeumőr 2009. VII. évf. 4. szám. 140.

2008.

A Biblia éve a Kiskun Múzeumban. In: Múzeumőr 2008. VI. évf. 4. szám. 12.

A Reneszánsz év programjai a Kiskun Múzeumban.

In: Múzeumőr 2008. VI. évf. 4. szám.12-13.

2006.

Kalocsán járt a Kiskun Múzeum Baráti Köre. In: Múzeumőr, 2006. 1. sz. 9.

Múzeumi cukrászda. In: Múzeumőr, 2006. 3. sz. 18.

Kirepítő fészek In: Félegyházi Közlöny, 2006. ápr.. 28. 3.

Múzeumi cukrászda. In: Félegyházi Közlöny, 2006. szept. 1. 6.

Múzeumi cukrászda. In: Félegyházi Közlöny, 2006. szept. 29. 5.

2005.

Szalmababák, kalásztündérek. In: Félegyházi Közlöny. 2005. szept. 16. 4.

Fazekasság ma. Kiállítás a Kiskun Múzeumban. In: Félegyházi Közlöny. 2005. szept.30. 4.

Múzeumi cukrászda. Házi sütemények versenye. In: Félegyházi Közlöny. 2005.okt.14. 5.

Íjászok a múzeumban. In: Félegyházi Közlöny. 2005. nov. 11. 3.

2004.

Múzeumi esték. In: Múzeumőr. 2004. II. évf. 2.sz.

Pendelytől a főfödőig. Múzeum esték. In: Félegyházi Közlöny. 2004. aug. 19.

2003.

Kelet és Nyugat határán. Régészeti kiállítás ismertetése.

In: Múzeumőr. 2003. I. évf. 1. sz. 9-10.

 

 

ELŐADÁSOK:

 

Tudományos konferenciákon elhangzott előadások:

2015.

Kiskunfélegyházi fényképészek Fantó Bernát korában: Szőke Antal és Wesel Hugó – Fantó és kora című tudományos konferencia.

(Városháza, Kecskemét – 2015. november 19.)

Egy félegyházi polgárcsalád és az új stílus. A Kneffel család és a szecesszió – Városépítő polgármesterek és az alföldi szecesszió. Nemzetközi építészeti, művészettörténeti, történeti, néprajzi tudományos konferencia.

(Városháza – Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2015. október 5-6.)

Társszervező: ELTE BTK Művészettörténeti Intézet

Kiskun Múzeum tudományos munkája – Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében

(Lakitelek – 2015. június 23.)

2014.

Édes sült tészták a nagymamáktól az unokáknak – EHETŐ TÁRSADALOM című konferencia ELTE Kulturális Antropológia Tanszék – Menza Műhely

(Budapest – 2014. május 31.)

Elküldött emlékek… Zsidó vállalkozók újság és képeslapkiadása Kiskunfélegyházán
a 19 – 20. század fordulóján
 – Adalékok a magyarországi vidéki zsidók anyagi kultúrájából Történeti néprajzi konferencia egykori falusi-mezővárosi zsidó közösségekről – Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztálya szervezésében (Néprajzi Múzeum, Budapest – 2014. június 10.)

A Bács–Kiskun megyei szlovákok süteménysütési szokásai – A család és a munka a Duna-Tisza közi nemzetiségek és népcsoportok körében – IX. nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató tudományos konferencia

(Nemzetiségek Háza, Baja – 2014. július 17-18.)

Lakodalmi sütőasszonyok a Kiskunság falvaiban és mezővárosaiban. Változások a 20. század második felében – Jászkunság kutatása 2014. Régészeti, történeti, néprajzi konferencia

(Jász Múzeum, Jászberény – 2014. szeptember 10-11.)

Móra Ferenc félegyházi életének kutatói – A sokoldalú Móra… Emlékülés Móra Ferenc születésének 135. és halálának 80. évfordulója tiszteletére.

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2014. október 3.)

2013.

 

Középkori elemek, termékek az FVM-AMC HÍR-HUNGARIKUM programban (Hagyományok, Ízek, Régiók) Középkori elemek napjaink magyar anyagi kultúrájában című tudományos konferencia

(Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest – 2013. június 7.)

Fekete János hagyatéka a Kiskun Múzeumban (fotógyűjteménye és személyes tárgyai) Fekete János-emléknap, Kiskunfélegyháza város díszpolgára, helytörténeti kutató tiszteletére rendezett emlékülésen halálának 5. évfordulója tiszteletére. (Polgármesteri Hivatal díszterme, Kiskunfélegyháza – 2013. október 5.)

Egy plébánia háztartása böjti időszakban Kiskunfélegyházán.

A Böjt tegnap és ma. A böjtölés vallási, gazdasági, társadalmi, táplálkozási és egészségügyi szempontjai című történeti-néprajzi tudományos konferencia

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2013. november 20-21.).

2012.

 

A Kiskun Múzeum 2010-2012 évi tudományos munkájának ismertetése

(Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében,

(Lakitelek – 2012. szept. 13-14.)

Az édes sült tészták szerepe és változásai a 20. században a Kiskunságban

(Jászkunság kutatása 2012. tudományos konferencia)

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2012. szept. 20-21.)

„Nemzeti közkincs”. Köllő Miklós Petőfi Sándor szobrának felállítása Kiskunfélegyházán 1922-ben (az előadás elhangzott a Petőfi Emlékülésen a Petőfi-szobor kiskunfélegyházi felállításának 90. évfordulójának tiszteletére)

(Városháza, Kiskunfélegyháza –2012. október 28.)

2011.

Múzeumpedagógia oktatása a Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos hallgatóinak

(Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, – 2011. február 10.)

Erdélyi étkek felemlegetése Mikes Kelemen törökországi leveleiben, mint a honvágy szimbólumai (Politikai Játszmák – bujdosói hétköznapok 1711. Rákóczi- Mikes és a bujdosók, legendák, valóság és kultusz című történeti konferencia,

(Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Budapest – 2011. május 5.)

Süteménykultúra változásai Hajóson. A Duna–Tisza közi nemzetiségek és népcsoportok hagyományai. VIII. nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató tudományos konferencia (Baja – 2011. július 14-15.)

Kisebbség a többségben. Egy kis protestáns egyházközség kialakulása és jelentősége anyakönyvei tükrében a római katolikus tengerben Kiskunfélegyházán. Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség – a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája.

(Győr – 2011. szeptember 1-3.)

2010.

Hollósi Alajos és fia cukrászata 1894-1955. (Egy cukrászcsalád története Kiskunfélegyházán) Édes sült tészták és sütemények a kora újkortól Magyarországon. Szerepük és helyük az egykori és a mai falusi-városi táplálkozáskultúrában – konferencia (Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2010. május 26-27.)

2009.

Édes sütemények változásai a 19-20. század fordulóján

(Néprajzi Múzeum, Budapest – 2009. márc. 18.)

Református könyvtárak kincsei. A magyarországi református kollégiumok könyvtárai, mint szellemi műhelyek és az oktatás tárházai– a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett konferencia.

(Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest – 2009. november 11.)

Szabó Kálmán a Kiskun Múzeum támogatója

Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében

(Petőfi Emlékmúzeum, Szalkszentmárton – 2009. november 18-19.)

Múzeumpedagógia az egyetemi oktatásban. Múzeumpedagógiai szimpózium ELTE PPK (Budapest – 2009. december 10.)

2008.

Biblia világa – kiállítások a Biblia évében

(Károli Gáspár Református Egyetem – Tudomány Napja, Budapest, 2008. november 13.)

2007.

Üvegképek és tükörképek a Kiskun Múzeum és a Türr István Múzeum gyűjteményében (Előadás a Bács-Kiskun megye népművészete tanulmánykötet szakrális tárgyak a házban témaköréhez).

(Cifrapalota – Képtár, Kecskemét – 2007. november 28.)

2006.

Helyismeret-helytörténet a múzeumpedagógiában

Múzeumi napok – múzeumi kutatás Bács-Kiskun Megyében

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2006, június 12-13.)

Emlékezni az emlékhagyókra

előadás az „1956 és a magyar reformátusság” című konferencián

(Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest – 2006. október 19.)

2005.

Múzeumpedagógia a Kiskun Múzeumban

Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében az ezredfordulón. Tudományos konferencia.

(Kecskemét – 2005. március 2-3.)

Református gyűjtemények – Károli Gáspár Református Egyetem fennállásának 150. évfordulójára rendezett konferencia.

(Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest – 2005. október 11.)

 

Helytörténeti előadások

2015.

A félegyházi ’48-as honvédek. Csoportkép Kossuth születésének 100. évfordulója alkalmából – VII. Kiskunsági Bajuszfesztivál.

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2015. május 22.)

Szalay Gyula – születésének 150. évfordulója tiszteletére

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2015. április 28.)

Félegyháza anno – Platán Utcai Általános Iskola diákjai számára,

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2015. március 11.)

Kiskunság történeti emlékei és hagyományai – Jászkun Emléknap

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2015. május 20.)

Városunk nevezetességei

A Kiskunfélegyházi Helyi Értéktár – Kistérségi Értéktár találkozó.

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2015. június 22.)

Kneffel család Kiskunfélegyházán – Lámpás én vagyok – Tanárok éjszakája

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2015. október 9.)

2014.

Családtörténeti kutatások Kiskunfélegyházán

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2014. április 26.)

Kiskunfélegyháza I. világháborús veszteségei

Hadtörténeti emlékülés a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület szervezésében az I. világháború kirobbanásának 100. évfordulója emlékére

(Fegyveres Erők Klubja, Kiskunfélegyháza – 2014. június 24.)

240 éve mezőváros Félegyháza – helytörténeti ismertető előadás Gyertyaszentelő Boldogasszony napján tartott szentmisét követően.

(Sarlós Boldogasszony templom, Kiskunfélegyháza – 2014. február 2.)

Helyi értékeink – A Kiskunfélegyházi helyi értéktár bemutatása – Hungarikum-nap keretében ismertető előadás

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2014. május 24.)

Lükő Gábor a Kiskun Múzeum élén 1963-1971 – ismertető előadás Lükő Gábor: Kiskunság régi képfaragó és képmetsző művészete című könyv bemutatása alkalmával (Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2014. november 15.)

2013.

 

A félegyházi képeslapkiadás története 1898 – 1930. – Félegyháza anno klub

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2013. január 23.)

A Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház története. Templomok éjszakája program keretében.

(Református templom, Kiskunfélegyháza – 2013. szeptember 21.)

Petőfi emlékek Kiskunfélegyházán. A félegyházi oktatási intézmények magyar és történelem szakos pedagógusainak tartott szakmai továbbképzés keretében tartott ismertető a helyi Petőfi-emlékekről és kultuszról, amely beépíthető a tananyagba. (Városháza díszterme, Petőfi Sándor Emlékház, Kiskunfélegyháza – 2013. november 14.)

2012.

Kunok története, a redempció ünnepe – előadás a Redempció napi ünnepség (Szabadszálláson – 2012. május 6.)

2011.

Amiről az anyakönyvek mesélnek. A Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház híveinek életfordulóit nyomon követő dokumentumok bemutatása

(Regélő – helytörténeti előadássorozat

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2011. április 15.)

Dr. Mezősi Károly a Kiskun Múzeum igazgatója 1952 – 1963 között

Emlékülés Mezősi Károly halálának 40. évfordulója tiszteletére.

(Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakközép., Kiskunfélegyháza -2011. július 4.)

2008.

Huszka József, „a rajzoló gyűjtő” félegyházi gyökerei.

Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2008. február 29.)

2007.

Százéves a református templom Kiskunfélegyházán

Móra Ferenc Közművelődési Egyesület felkérésére a kiskunfélegyházi református templomban tartottam előadást a gyülekezet és az egyház történetéről.

Református templom, Kiskunfélegyháza – 2007. szeptember 6.)

Cukrászok Kiskunfélegyházán – A IV. Kiskunfélegyházi Gasztronómiai fesztivál keretében a helyi cukrásziparosok történetéről tartott előadás.

(Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskunfélegyháza – 2007. szeptember 20.)

2005.

A betelepülő jászkunok mindennapjai  Kirepítő fészek – helyismereti előadássorozat. (Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2005. április 4.)

 

Néprajzi előadások

2015.

 

Az Évezredes kiállítás és a néprajzi falu – 1896. – Kulturális Szalon

(Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskunfélegyháza – 2015. február 12.)

Szent Iván napi népszokások

(Városi Könyvtár, Tata – 2015. június 17.)

2014.

Évszázadok ételei – étkezési szokásai a magyar táplálkozáskultúrában

Magyar Református Kollégium szemináriumi előadása.

A Nyitrai Magyar Református Egyházközség szervezésében.

(Nyitra /Szlovákia/ – 2014. április 9.)

A Kiskunság vallási emlékei – a Kiskunsági madonnák – Nyitott templomok éjszakája és a Mária-napok rendezvényeinek keretében ismeretterjesztő előadás

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2014. szeptember 13.)

A téli ünnepkör jeles napjai és hagyományai – A Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesületének évzáró rendezvénye keretében tartott előadás.

(Szakmaközi Művelődési Ház, Kiskunfélegyháza – 2014. december 1.)

2012.

Édes sült paraszti tészták a magyar hagyományos táplálkozásban – előadás, Nyílt hét az egyetemen – tanárok bemutatkozása.

(Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest – 2012. március 26.)

2011.

A Hagyományok-Ízek-Régiók program kiemelt jelentőségű édes tésztái és süteményei Oktatók kutatási témáinak bemutatkozó előadásai keretében rendezett „Projekt-héten”

(Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest – 2011. október 24.)

Szabadtéri szakrális emlékek Bács-Kiskun megyében

(Bács-Kiskun megye népművészeti értékeit bemutató programsorozat előadása

(Viski Károly Múzeum, Kalocsa – 2011. november 9.)

2009.

Farsang jeles napjai

(Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskunfélegyháza – 2009. február 12.)

2008.

Farsangi népszokások

(Móra Ferenc Művelődési Központ, Kiskunfélegyháza – 2008. február 2.)

Farsang farka – Farsangi népszokások

Szakmaközi Művelődési Háza, Kiskunfélegyháza – 2008. február 26.)

2006.

Húsvét, húsvéti szokások, húsvéti ételek

Kiskunfélegyházi Pedagógus Nyugdíja Klub rendezvénye

Szakmaközi Művelődési Ház, Kiskunfélegyháza – 2006. március 30.)

2005.

Húsvét, húsvéti szokások, húsvéti ételek

Móra Ferenc Közművelődési Egyesület Társalkodó Köre.

(Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskunfélegyháza – 2005. március 16.)

2004.

Pendelytől a főfödőig – viselettörténet – Múzeumi esték

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2004. augusztus 8.)

2003.

A farsangi és a böjti ételek tegnap és maHonismereti Klub

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2003. március 24.)

 

Muzeológiai – múzeumpedagógiai előadások:

2014.

Fekete János fotógyűjteménye – Félegyháza anno klub

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2014. március 31.)

 

Kiskun Múzeum múzeumpedagógiai programja 2013/2014. tanévben – Múzeumpedagógiai évzáró – a kecskeméti múzeumok találkozója, múzeumpedagógiai programok ismertetése – meghívott vendég: Kiskun Múzeum

(Cifrapalota, Kecskemét –2014. június 2.)

2013.

A Kiskun Múzeum bemutatása, múzeumpedagógiai programjának ismertetése – „Iskolába jön a múlt” című projekt nyitórendezvénye

(Szántó Kovács János Múzeum, Orosháza – 2013. február 14.)

Kiskun Múzeum múzeumpedagógiai programja 2013-ban – Múzeumpedagógiai szimpózium – a Bács-Kiskun megyei múzeumok találkozója, múzeumpedagógiai programok ismertetése

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2013. március 5.)

2012.

A Kiskun Múzeum gyűjteményeinek legjelentősebb gyarapítói, adományozói

előadás az Egy gyűjtemény- egy múzeumőr című előadássorozatban

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2012. december 4.)

Dr. Lükő Gábor múzeumigazgató munkássága (1963 – 1971)

előadás az Egy gyűjtemény- egy múzeumőr című előadássorozatban

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2012. szeptember 11.)

Néprajzi gyűjtemény bemutatása

előadás az Egy gyűjtemény- egy múzeumőr című előadássorozatban

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2012. szeptember 11.)

Szalay Gyula, az első múzeumőr munkássága (1900 – 1934)

előadás az Egy gyűjtemény- egy múzeumőr című előadássorozatban

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2012. március 3.)

2011.

TIOP és TÁMOP pályázatok a Kiskun Múzeumban – Múzeumpedagógiai program fejlesztéséhez kapcsolódó beszámoló, bemutató a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktató és Képző Központ megyei koordinátorainak tanácskozásán. (Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, Kecskemét – 2011. október 10-11.)

2010.

TIOP és TÁMOP pályázatok a Kiskun MúzeumbanMúzeumpedagógiai program és fejlesztéshez kapcsolódó beszámoló, bemutató.

(Munkácsy Mihály Emlékház, Békéscsaba – 2010. november 22.)

2009.

Lükő Gábor és a Kiskun Múzeum.  Születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett emlékülés – Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztály

(Néprajzi Múzeum, Budapest – 2009. december 16.)

 

Ismeretterjesztő előadások:

2015.

Értékőrzés. Hungarikumok és a helyi értékek

(Művelődési Ház, Gátér – 2015. február 10.)

Értékőrzés. Hungarikumok és a helyi értékek

(Polgármesteri Hivatal, Bugac – 2015. február 23.)

2014.

Torda és környékének néprajzi értékei – A „Határtalanul” című diákcsere program keretében történt ismertető előadás a diákok felkészítésére.

(KÖÁI József Attila Általános Iskolája – 2014. május 14.)

Hungarikumok – helyi értékek – ismeretterjesztő előadás 5 alkalommal helyi általános és középiskolákban: Constantinum Intézmény 7 oszt és 9. oszt. – december 1., Móra Ferenc Gimnázium 7. oszt. – december 2., Batthyány Lajos Ált. Isk. 6. oszt. – december 4., Platán utcai Ált. Isk. 6. oszt. – december 8.

2013.

Torda és környékének néprajzi értékei – A „Határtalanul” című diákcsere program keretében történt ismertető előadás a diákok felkészítésére.

(KÖÁI József Attila Általános Iskolája – 2013. március 18.)

2010.

Farsangi víg napok – előadás a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesületében.

(Szakmaközi Művelődési Ház, Kiskunfélegyháza – 2010. január 25.

 

A múzeum rejtett világa és a néprajzi kutatómunka

előadás diákoknak

(Móra Ferenc Gimnázium, Kiskunfélegyháza – 2010. június 10.)

2006.

A csodaszarvas. Magyar eredetmondák. Felkérés a Félegyházi Táncszínház részéről, a Nimród vére című előadás szereplőinek, vendégeinek.

(Művésztábor, Borsihalom – 2006. augusztus 8.)

 

KIÁLLÍTÁSRENDEZÉS

2015.

Művész-tér – új képzőművészeti tárlat kialakítása a Petőfi Sándor Emlékházban.

Dulity Tibor képzőművész, Morell Mihály festő és szobrászművész, Szántó Piroska Kossuth-díjas festőművész és Faragó József népi fafaragó állandó kiállítása.

Megnyitó: Petőfi Sándor Emlékház, 2015. március 15.

Gyűjtötte Szalay Gyula Szalay Gyula múzeumigazgató születésének 150. évfordulója tiszteletére rendezett időszaki kiállítás.

(Kiskun Múzeum, 2015. április 28. – május 31.)

Kiskunsági életképek a századelőn – Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank, Móricgát, Csólyospálos, Kiskunfélegyháza fotótörténeti kiállítása.

(Kiskun Múzeum, 2015. május 20. – június 20.)

Félegyháza bajuszos múltja – fotókiállítás a Kiskun Múzeum gyűjteményéből.

(Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskunfélegyháza – 2015. május 23.)

A magyar sörgyártás és sörházak emlékei

Időszaki kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményéből és magánygyűjtők felajánlásából összeállított tárlat. I. Félegyházi jótékonysági sörfesztivál.

(Kiskun Múzeum, 2015. július 25. – augusztus 15.)

Ami maradandó… Fekete Pál tanár, országgyűlési képviselő halálának 20. évfordulójának emlékére nyílt időszaki tárlat.

(Petőfi Sándor Emlékház – 2015. október 14. – november 30.)

2014.

Nemzetünk értékei – városunk büszkeségei

A Hungarikum Gyűjteményben és a Magyar Értéktárban nyilvántartott magyar nemzeti értékeket és a kiskunfélegyházi helyi értékeket bemutató bevezető kiállítás 2014.

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2014. május 24 – június 14.)

A sokoldalú Móra Kiállítás Móra Ferenc születésének 135. és halálának 80. évfordulója tiszteletére a szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményi anyagából

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2014. október 3. – 2015. február 15.)

Félegyházi Táncszínház 2004 – 2014. Fotókiállítás a 10 év eseményeiről.

(Művelődési Központ, Kiskunfélegyháza – 2014. október 17. – november 10.)

2013.

Szűcsök Kiskunfélegyházán

Móra Márton szűcsmester halálának század évfordulójára emlékezve, a Móra-emlékév megnyitóján a félegyházi szűcs céh – ipartársulat – ipartestület történetét bemutatva, valamint a mesterség eszközeivel, termékeivel tárul fel e szakma és képviselői.

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2013. július 20. – október 30.)

Petőfi nyomában jártak… Félegyháza Petőfi kutatói című időszaki kiállítás és

Fekete János helytörténeti kutató, Kiskunfélegyháza díszpolgárának dolgozószobája.

(Petőfi Sándor Emlékház, Kiskunfélegyháza – 2013. szeptember 20. – december 31.)

2012.

Kiskunfélegyháza sporttörténeti emlékei

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2012. április – október 10.)

Kiskunfélegyházi cserkészélet múltja és jelene

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2012. augusztus 18. – október 31.)

Móra Ferenc Emlékház kiállításának újrarendezése, felújítása

(Megnyitó: 2012. május 18.)

2011.

 

Múzeumok világa

A Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet múzeumainak bemutatkozó kiállítása.

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2011. március 15 – június 30.)

Tovább él, bennünk él… Gróf Széchenyi István születésének 220. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás, amelyhez kapcsolódott a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola Platán utcai Általános Iskolája, ahol 25 éve óta tartanak Széchenyi-emléknapot. A két évforduló emlékei jelentek meg a kiállításon.

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2011. szeptember 28 – október 31.)

A kiskunfélegyházi városháza 100 éves

Tárlat bemutatta a száz évvel ezelőtti építkezés eseményeit a tervpályázatoktól a megvalósításig. Közös tervezéssel-szervezéssel valósult meg Brunner Attila művészettörténész hallgató kutatásai alapján a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ, a Kiskun Múzeum részvételével

(Kiskunfélegyházi városháza aulája – 2011. október 16 – november 20.)

Vajna Károly-terem – A büntetéstörténeti állandó kiállításhoz kapcsolódó új tárlat, amely Vajna Károly életét, munkásságát, és a börtönmúzeum történetét mutatja be.

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2011. október 17-től állandó kiállítás)

2010.

Esküvői és lakodalmi emlékek a Kiskunságban

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2010. június 19 – október 30.)

Dr. Gyöngyösi Mátyás Helytörténeti Gyűjtemény

(Kunszállás – állandó kiállítás néprajzi része.   Megnyitó: 2010. szeptember 10.)

2008.

A Könyvek Könyve

időszaki kiállítás magángyűjtők és félegyházi családok Bibliáiból.

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2008. augusztus 18. – október 30.)

                                                                                                            

KONFERENCIASZERVEZÉS:

 

2015.

 

Városépítő polgármesterek és az alföldi szecesszió– Nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi, művészettörténeti, történeti, néprajzi tudományos konferencia.

Társszervező: ELTE Művészettörténeti Intézete

(Városháza díszterme – Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2015. október 5-6.)

2014.

A sokoldalú Móra… Emlékülés Móra Ferenc születésének 135. és halálának 80. évfordulója tiszteletére.

Társszervező: Móra Ferenc Múzeum, Szeged

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2014. október 3.)

2013.

A Böjt tegnap és ma. A böjtölés vallási, gazdasági, társadalmi, táplálkozási és egészségügyi szempontjai című történeti-néprajzi tudományos konferencia. 24 előadás hangzott el a konferencia két napján.

Társszervező: Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztálya

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2013. november 20-21.)

2012.

Jászkunság kutatása 2012. című régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi tudományos konferencia

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2012. szeptember  20-21.)

2011.

Vajna Károly Emlékülés – a hajdani Országos Börtönügyi Múzeum megteremtőjének, Vajna Károly születésének 160. évfordulója alkalmából rendezett büntetéstörténeti tudományos ülés.

Szervezők: BKMÖ Múzeumi Szervezetének Kiskun Múzeuma, Bács-Kiskun Megyei Főügyészség, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2011. október 17.)

2010.

Édes sült tészták és sütemények a kora újkortól Magyarországon. Szerepük és helyük az egykori és a mai falusi-városi táplálkozáskultúrában – című tudományos konferencia

Társszervező: Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztálya

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2010. május 26-27.)

2009.

II. Helyismereti diákkonferencia Kiskunfélegyházán

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2007. december 4-5.)

2007.

I. Helyismereti diákkonferencia Kiskunfélegyházán

(Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza – 2007. december 4-5.)

 

KUTATÓPROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

2013 –

Helyi értéktár felgyűjtése, feldolgozása, megismertetése, népszerűsítése

2013 –

Mészáros Márta – Farkas Kristóf (Jászfényszaru):

Kiskunfélegyháza 1743-as újratelepítésében szerepet játszó jász származású családok kutatása, elsősorban a Jászfényszaruból érkező betelepülők feltérképezése és utóéletük, leszármazásuk kutatása

2011 –

Magyar büntetéstörténeti emlékek felkutatására és megőrzésére együttműködés a Sátoraljaújhelyi Büntetés-végrehajtási Intézet Börtönmúzeumával

2010-2011

Sarlós Boldogasszony plébániatemplom története című monográfiában az 1743-1852 közötti időszak feldolgozása.

2010 –

Kiskunfélegyházi temetők sírjainak feltérképezése, a temetőben nyugvó neves emberek felkutatása, életrajzi adatok felgyűjtése.

 

Kiskunfélegyházi neves családok kutatása

2009 –

Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztályának táplálkozáskutató-programjában való részvétel.

2008 –

Helytörténeti kutatások évfordulókhoz kapcsolódva a kiskunfélegyházi levéltár – könyvtár – múzeum összefogásával

2007-2009

Bács-Kiskun megye népművészete című tanulmánykötet gyűjtőmunkájában való részvétel, Bárth János vezetésével. Feladatom a szakrális tárgyak a házban, az útmenti keresztek, képszobrok, a kálváriák, a kápolnák bemutatása népművészeti szempontból.

2006-2007

Közgyűjteményi ismeretek című tankönyv összeállításában való részvétel, a Muzeológiai alapismeretek fejezet elkészítése

2004-2005

Erdély hagyományos élelmiszereinek felkutatása AMC Marketing Centrum megbízásából.

2003-2006

Kiskunfélegyháza táplálkozáskultúráját feltérképező kutatómunkában vettem részt megadott ételcsoportok és étkezési szokások felgyűjtésével Bánkiné dr. Molnár Erzsébet és dr. Bereznai Zsuzsanna mellett.

 

 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

2012-2016

Az édes sült házi tészták készítésének, fogyasztásának hagyományai

(Változások a Duna-Tisza közén a XIX. század  közepétől a XX. század végéig)

A kutatómunka célja a sült édes tészták bemutatása a Duna-Tisza közi nagytájon. A vizsgálat a két víz közötti kistájak részletes feltárásával és összehasonlításával mutatja be népi táplálkozás sokszínűségét, amely a táji változásokat, vallási különbségeket és a terület nemzetiségi eltéréseit is figyelemmel kíséri. A kutatás egy olyan ételcsoportot tár fel és mutat be, amelynek változása és sokszínűsége a legintenzívebb a XX. században és alig kutatott területe a népi táplálkozáskultúrának.

 

Kiskun Múzeum © 2019. Minden jog fenntartva / All Rights Reserved
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat – GDPR