Gyűjtemények

Gyűjtemények

A múzeum gyűjtőterülete

A Kiskun Múzeum gyűjtőterülete: Kiskunfélegyháza város és Kiskunfélegyháza Járás települései: Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora.

A múzeum gyűjtőköre

Kiterjed a gyűjtőterület jelentős régészeti, numizmatikai, történeti, néprajzi és képzőművészeti kulturális javaira, emlékeire.

Törzsgyűjtemény

A Kiskun Múzeum gyűjteménye több mint 145 ezer darabból áll.

A műtárgyállomány nagy részét a tárgyi gyűjtemények alkotják, amelyek a régészet, a történet és helytörténet, a néprajz, a numizmatika, a természettudomány, a képzőművészet és iparművészet körébe tartoznak.

A tárgyi gyűjtemények mellett jelentős történeti és irodalomtörténeti dokumentumtár, valamint történeti forrásértékű fényképtár található a múzeumban. A segédgyűjtemények sorába tartozó adattári dokumentumtár, adattári fotótár, hangzóanyagok, videofilmek és digitális felvételek tára egészíti ki a műtárgyállományt, valamint a jelentős számú szakkönyveket tartalmazó és a kutatószolgálatot is segítő szakkönyvtár.

A gyűjtemény nagy része nemes felajánlások révén ajándékozással került a múzeumba, töredék része pedig vásárlás útján.

A törzsgyűjtemény állami tulajdonban van, de emellett letéti szerződésekkel városi és magántulajdonban lévő anyagot is őriz és bemutat az intézmény. A múzeum 2013. január 1. utáni gyarapításába került gyűjteményi anyag azonban már városi tulajdont képez.

Régészeti gyűjtemény

A gyűjteményben főként Kiskunfélegyháza és a környező települések területén előkerült leletanyag található.

A dinamikusan fejlődő (jelenleg mintegy 40.000 db) gyűjtemény a neolitikumtól a késő középkorig őrzi az egykor a területen élt kultúrák és népek emlékeit.

Különösen gazdag leletanyag került a múzeumba a bronzkor, a népvándorlás kor és a középkor időszakából.

Itt kerültek elhelyezésre a közelmúlt nagyberuházásai során (M5 autópálya, elkerülő út, gázvezetékek stb.) feltárt leletanyag is. Az őrzött leletanyag legszebb tárgyai az állandó régészeti kiállításon tekinthetők meg.

Jelentős történeti és irodalomtörténeti dokumentumtár, valamint történeti forrásértékű fényképtár található a múzeumban.

A segédgyűjtemények sorába tartozó adattári dokumentumtár, adattári fotótár, hangzóanyagok, videofilmek és digitális felvételek tára egészíti ki a műtárgyállományt, valamint a jelentős számú szakkönyveket tartalmazó és a kutatószolgálatot is segítő szakkönyvtár.

Természettudományi gyűjtemény

A természettudományi gyűjtemény gerincét a Somorjai házaspár által összegyűjtött és a múzeumnak adományozott kőtár alkotja.

Ebben szinte minden magyar hegységből található a területre jellemző kőzet, ásványi minta.

Emellett a gyűjteményben ősállat maradványok és régészeti feltárások szerves anyag (fa, szövet) leletei kerültek elhelyezésre.

A teljes anyag a természettudományi tanulmányi tárban tekinthető meg.segítő szakkönyvtár.

Numizmatikai gyűjtemény

A Kiskun Múzeum numizmatikai gyűjteménye első egységét az ókori, görög és római, valamint a bizánci pénzek alkotják.

A gyűjtemény következő nagy egységét azok a pénzek képezik, melyek felölelik az ezeréves magyar pénzverést az I. István által veretett dénároktól a legutóbbi évtizedekben kibocsátott forint emlékpénzekig. 

A fémpénzek mellett megtalálhatók a magyar papírpénzek, bankjegyek is. A gyűjtemény különösen az 1848-1849-ben kibocsátott bankjegyekből, államjegyekből őriz gazdag anyagot, de jelentős a Kossuth-emigráció idején kiadott kölcsönjegyek sorozata is.

A múzeum külföldi numizmatikai anyaga csaknem minden európai ország pénzkibocsátásából ad ízelítőt, legértékesebb darabjait a pálmonostorai leletből származó XVI. századi tallérok alkotják.

 A Kiskun Múzeum birtokában a forgalmi pénzeken kívül vannak zsetonok, bárcák, játékpénzek, kegyérmek, valamint jelvények, rendjelek és kitüntetések is.

Külön csoportot képeznek a különféle alkalomból kiadott, jelentős személyeket vagy eseményeket megörökítő emlékérmek, plakettek. 

A gyűjtemény sajátos, egyéni arculatát a helyi vonatkozású, a város jelentősebb személyeihez és intézményeihez kapcsolódó érmek és jelvények sorozata adja meg.

Történeti gyűjtemény

Kiskunfélegyháza történetének írásos és tárgyi emlékeit gyűjti és őrzi a gyűjtemény az 1743-as újratelepítéstől kezdve.

A történeti gyűjtemény külön részét képezik a fegyverek, a büntetéstörténeti emlékek, valamint a történeti forrásértékű fényképek, üveglemezek.

A helyi irodalmi élet nagyságainak relikviáit, családjukhoz és kultuszukhoz kapcsolódó dokumentumokat kiemelt figyelemmel őrzi a múzeum, mint Petrovics-család és Petőfi Sándor, Móra Ferenc és családja.

Néprajzi gyűjtemény

A néprajzi anyag a város és a belterületet övező tanyavilág lakóinak életéről ad átfogó képet a 18. századtól a 20. század végéig.

A gyűjtemény kisebb egységei őrzik a halászat, a gabonatermelés, a rétgazdálkodás, a szőlőművelés, a dohánytermesztés, az állattartás – pásztorélet és a kisipar eszközkészletét.

Gazdag anyag mutatja be az egykori háztartások tárgyi emlékeit, világítóeszközöket, népi kerámiákat, a kenderfeldolgozás és a fonás-szövés eszközeit, a gyermekek játékait, népi hangszereket, bútorokat, viseleteket, valamint a vallási élet világát.

A néprajzi adattár őrzi a száz esztendő alatt gyűjtött írásos dokumentumokat, adatközlők vallomásait és fényképeket.

Képző- és iparművészeti gyűjtemény

A Kiskun Múzeum képzőművészeti gyűjteménye elsősorban a kiskunfélegyházi születésű neves alkotók műveit gyűjti.

Kiemelt helyen szerepel Holló László Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész, valamint Szántó Piroska és Morell Mihály alkotásai.

Könyvtár

A Kiskun Múzeum könyvtára, jellegét tekintve szakkönyvtár, mivel a gyűjteményében leginkább helytörténeti, néprajzi, régészeti könyvek, dokumentumok és periodikák találhatók.

Külön gyűjteményként tartjuk nyilván Hegyesi-könyvtárat, amelyet Puskás Béláné Hegyesi Katalin ajándékozott a múzeumnak.

A mintegy 3200 könyvből álló adomány édesapjáé, néhai Hegyesi Márton (1846-1907) nagyváradi ügyvéd, lapszerkesztő, az 1848-as szabadságharc kiváló ismerőjéé volt, aki negyven éven át gyarapította sokoldalú könyvtárát.

Kiskun Múzeum © 2019. Minden jog fenntartva / All Rights Reserved
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat – GDPR