Tudományos élet

Tudományos élet

A múzeum tudományos és közművelődési munkája

A múzeum tudományos kutatómunkája elsősorban a történeti Kiskunság és Kiskunfélegyháza területét öleli fel.

A tudományos kutatási eredmények tanulmányokban, és a Kiskun Múzeum, illetve a Kiskun Múzeum Baráti Köre finanszírozásában megjelenő kiadványokban látnak napvilágot.

A mindenkori muzeológiai munka (gyűjteményi anyag nyilvántartása, kezelése, feldolgozása, állandó és időszaki kiállítások rendezése stb.) mellett hangsúlyos szerepet kap a közművelődési, ismeretterjesztő, honismereti és hagyományőrző tevékenység is.

A múzeum komoly szakmai segítséget nyújt a honismereti munkához, a helyismereti kutatásokhoz. A múzeum fontos szerepet játszik a kiskun identitás erősítésében, és a történelmi Kiskunság és Jászkunság újkori együttműködésének erősítésében.

A múzeumot évtizedek óta széleskörű társadalmi bázis (helytörténeti kutatók, múzeumi önkéntesek) veszi körül, amely segíti, támogatja szakmai törekvéseit. A múzeum kebelében működik 1997-től a Kiskun Múzeum Baráti Köre és a Kiskun Múzeum Alapítvány.

A Kiskun Múzeum közművelődési munkája három pillére épül, amelyeknek fő feladata a gyűjteményekben őrzött kulturális értékek bemutatása és a tudományos kutatások eredményeinek felhasználásával az ismeretek bővítése oktatási-nevelési és szórakoztatási céllal.

A három terület: kiállítások, múzeumi rendezvények és múzeumpedagógiai programok.

Konferenciák

2018. május 22.

Jászkun Történelmi Emléknap (Kiskunfélegyháza, Városháza) Kiskun Múzeum és a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesületének közös rendezvénye. Az emléknapon 2 előadás hangzott el.

2018. november 15.

Petőfi ma diákszemmel Kiskunfélegyházán – diáktalálkozó (Kiskunfélegyháza, Városháza) Kiskun Múzeum és a Petőfi Emlékbizottság közös szervezése. A diáktalálkozón 9 előadás hangzott el.

2017. november 17.

Holló László tiszteletére emlékülés, a Holló-emlékév záró rendezvénye (Városháza díszterme, Kiskunfélegyháza)

2016. október 18-19.

BÁCS KISKUN 56/60 című tudományos konferencia a Kiskun Múzeum, a MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára és a Kecskeméti Katona József Múzeum közös szervezésében.

2015. október 5-6.

Városalapító polgármesterek és az alföldi szecesszió – építészeti, örökségvédelmi, néprajzi nemzetközi konferencia Helyszínek: október 5-én Városháza díszterme, kiállítás megnyitó a Kiskun Múzeumban. Október 6-án a konferencia a Kiskun Múzeumban zajlott. A rendezvényt az ELTE Művészettörténeti Intézetével közös szervezésben valósítottuk meg. (NKA és MMA pályázati támogatással)

2014. október 3.

A sokoldalú Móra… Emlékülés a 135 éve született és a 80 éve elhunyt Móra Ferenc tiszteletére.

2014. október 15-16.

Kiskunsági évezredek - országos régészeti, geoarcheológiai, történeti, környezettörténeti, műemlékvédelmi és építészeti konferencia.

2013. november 20-21.

A Böjt egykor és ma. A böjtölés vallási, gazdasági, társadalmi, táplálkozási és egészségügyi szempontjai című történeti-néprajzi tudományos konferencia.(Társszervező: Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztálya)

2013. március 5.

Zsibongó múzeum - Múzeumpedagógiai szimpózium.

2013. október 5.

Fekete János Emléknap – emlékülés. Közös szervezés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központtal, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesülettel. Városháza díszterme, Kiskunfélegyháza.

2012. szept. 20-21.

Jászkunság kutatása konferencia – régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi tudományos konferencia.

2011. október 17.

Vajna Károly emlékülés - A büntetéstörténet kutatójának, a börtönmúzeum létrehozójának tiszteletére rendezett tudományos ülés születésének 160. évfordulója alkalmából. Vajna Károly-terem átadása a büntetéstörténeti kiállításban

2011. szept. 21-23.

„A tatárjárás” – régészeti-történeti tudományos konferencia Pálóczi Horváth András születésének 70. évfordulója tiszteletére.

2010. május 26-27.

Édes sült tészták és sütemények a kora újkortól. (Szerepük és helyük az egykori és a mai falusi-városi táplálkozáskultúrában) országos történeti-néprajzi tudományos konferencia.

2009. április 2.

Helyismereti diákkonferencia - Petőfi Sándor és Móra Ferenc tiszteletére. (Társszervező: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskun Múzeum)

2008. május 21-22.

Kun-kép - magyarországi kunok hagyatéka - régészeti konferencia.

2007. május 24-25.

Föld és társadalom. Történeti-néprajzi konferencia. Kiskun Múzeum.

2006. június 12-13.

Múzeumi kutatások Bács-Kiskun Megyében – tudományos tanácskozás. Kiskun Múzeum.

2005. május 20-21.

Jászkunság kutatása 2005. – régészeti, történeti, nyelvészeti, néprajzi tudományos konferencia.Szervező: Kiskun Múzeum.

2004. május 21.

Konferencia Móra Ferenc tiszteletére. (Szervező: Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a Kiskun Múzeum)

2003. május 22-23.

Autonóm közösségek a magyar történelemben – történeti-néprajzi nemzetközi konferencia.

2000. szept. 21-22.

Jászkunság kutatása 2000. – régészeti, történeti, nyelvészeti, néprajzi tudományos konferencia. Szervezők: Jász múzeum, Debreceni Egyetem, Kiskun Múzeum.

1999. szeptember 23.

Móra Ferenc születésének 120. évfordulója tiszteletére rendezett konferencia. Szervezők: Kiskun Múzeum, Móra Ferenc Közművelődési Egyesület.

1999. március 19-20.

Petőfi kutatás tegnap és ma (nemzetközi konferencia németországi, ukrajnai, romániai és magyarországi kutatók részvételével. Szervezők: MTA Irodalomtudományi Intézete, Petőfi Irodalmi Múzeum. Helyszín: Kiskun Múzeum.

1997

Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Napok (Szervező: Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet – Kiskun Múzeum.

Előadások a Kiskun Múzeumban

2018. május 20.
Jász-Kun Történelmi Emléknap. Dr. Knipl István, a Kiskun Múzeum régész-történésze „Környezeti változások a Duna-Tisza közén”. Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója „Jászkunság 1699” című könyvet bemutatta és „Jászkunság eladásától a redempció ünnepéig”.

2017. február 8.
Dr. Kürti Béla régész, a szegedi Móra Ferenc Múzeum ny. muzeológusának előadása „Ismeretlen Móra-fotók”

2017. március 6.
Rosta Ferenc előadása „Kiskunfélegyháza és Holló László kapcsolata”

2017. március 22.
Dr. Szabó Imre, a Kiskunfélegyházi író-olvasó klub vezetőjének előadása 100 éve született, 10 éve hunyt el Szabó Magda író – „Szabó Magda félegyházi levelezései”.

2017. március 25.
Loksa Gábor meteorológus, környezetvédelmi szakmérnök előadása „Lakható marad-e a föld?”

2017. április 29.
Kerekasztal beszélgetés egykori diákok, munkatársak, ismerősök részvételével a 110 éve született dr. Mezősi Károly történész, irodalomtörténész, múzeumigazgató, tanár, Petőfi- és Móra-kutatóról.

2017. május 16.
Kothencz Kelemen, a bajai Türr István Múzeum néprajzkutató- főmuzeológusának előadása „A magyar szellemi kulturális örökség Magyarországon”.

2017. május 17.
Jász – Kun Történelmi Emléknap. Dr. Farkas Kristóf Vince, a Jász Múzeum történész-muzeológusának történelmi előadása „Jász és Kun kerületek vezetői”.

2017. május 24.
Rosta Szabolcs régész-múzeumigazgató doktori disszertációjának bemutatása Középkori település hálózatok.

2017. június 14.
Dr. K. Csontosné Tompa Anna ny. pedagógus előadása „Szépirodalom a protestáns költők és írók tollából” címmel a Reformáció 500. évfordulója alkalmából.

2011. október 17.
Vajna Károly emlékülés – A büntetéstörténet kutatójának, a börtönmúzeum létrehozójának tiszteletére rendezett tudományos ülés születésének 160. évfordulója alkalmából. Vajna Károly-terem átadása a büntetéstörténeti kiállításban

2017. szeptember 30.
Bezsenyi Ádámnak, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársának előadása „A kiskunfélegyházi szélmalom, mint kulturális örökség”.

2017. október 14.
Kovács – Krassói Anikó muzeológus és Dr. Medgyesi Konstantin tudományos igazgató-helyettes, a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársainak előadása „Móra, mint kulturális szervező.”

2017. október 27.
1. Kőfalviné Ónodi Márta levéltárvezető (Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárának Kiskunfélegyházi részlege) előadása: 150 évvel ezelőtt (1867. október 13.) leplezték le az első országos Petőfi-ünnepség keretében a Petőfi-ház falán lévő emléktáblát, mely hirdette, hogy itt töltötte gyermekéveit a költő. 2. Mészáros Márta múzeumigazgató (Kiskun Múzeum) előadása: 95 évvel ezelőtt (1922. október 29.) állították fel Kiskunfélegyháza főterén a Segesvárról menekített Petőfi szobrot, Köllő Miklós alkotását.

2017. november 15.
Szerelemhegyi Tivadarra emlékeztünk. Kovács Gyula: Szerelemhegyi család.Mayer Lászlóné és Mayer László: Szerelemhegyi Tivadar életútja. Mészáros Márta: Kis-Kun-Félegyháza monográfiája

2017. november 22.
160 éve született Átányi Molnár László neves színész. Fekete Beatrix előadása „Félegyháza színházi élete 1881 – 1905.” címmel.

2016. március 16.
Mayer Lászlóné ny. középiskolai tanár előadása. Megemlékezés a félegyházi kötődésű Kádár Lajos népi író születésének 120. évfordulója alkalmából.

2016. április 18.
Fiatal kutatók bemutatkozása. Farkas Kristóf Vince történész, PhD hallgató (Jász Múzeum) doktori disszertációjának ismertetése A Jászkun kerület tisztikara és társadalmi kötődése – kiemelten a Kiskun kerület bemutatása

2016. április 23.
Kiskunfélegyháza elszármazott nemes családjai Bánhidy Attila előadása: A Bánhidy család

2016. május 10.
Dr. Bankovics Attila zoológus előadása „A Péteri tó madárvilága” (Madarak és Fák Napja alkalmából)

2016. május 18.
Dr. Knipl István: Kunok emlékei, Mészáros Márta: Redempció, Kiskunfélegyháza újratelepítés, Fekete Beatrix: Félegyházi céhek.

2015. február 18.
Katona Csaba történész előadása. „Jászok, vagy nem jászok? Adatok a Móczár család nemességének hitelességéhez”

2015. március 21.
Pálóczi Horváth András régész: „A besenyők, úzok, kunok és jászok régészeti emlékei a Keleti népek a középkori Magyarországon c. könyvbemutató keretében.

2015. április 28.
Mészáros Márta: Szalay Gyula emlékezete születésének 150. évfordulója alkalmából.

2015. május 20.
Jászkun Történelmi Emléknap keretében elhangzott előadáso. Dr. Nagy Molnár Miklós (néprajzkutató): A nagykunok története és hagyományai, Mészáros Márta (néprajzkutató): A kiskunok története és hagyományai, Dr. Bathó Edit (néprajzkutató): A jászok története és hagyományai.

2015. május 22.
Mészáros Márta: A kiskunfélegyházi ’48-as honvéd veteránokról 1902-ben készült felvétel és a rajta látható 18 bajuszos férfi életútja. Bajkai István: A bajusz ápolása és a bajusz pedrők változatai. Szilágyi Péter: A bajusz anyanyelvi lenyomata – bajusz „jelzők” és a bajusszal kapcsolatos szólás mondásokat. Simándi László (etnográfus): A férfi ékessége. Somogyi Győző (történész és festőművész): A korai bajuszábrázolások értelmezési problematikája.

2015. június 27.
Horváth Szilárd (MTVA szerkesztő-műsorvezető): Beszélgetés a magyar történelemről a „Nemzeti Nagyvizit” és a „XX. századi történelem” című televíziós és rádiós műsorokról – Múzeumok éjszakája rendezvény keretében.

2005. június 6.
Fiatal kutatók bemutatkozása. Dr. Kertész Attila és Dr. Kertész Szabolcs:„Hogyan váljunk kutatóvá? Bepillantás a kutatói életpályába a környezettudományok és az informatika területén”.

2015. október 9.
Mészáros Márta: A Kneffel család. (Lámpás én vagyok című rendezvény keretében)

2014. március 4.
Dr. Knipl István (régész-történész, Kiskun Múzeum) bemutatkozó előadása.

2014. március 12.
Brunner Attila (művészettörténész hallgató, ELTE): Lechner Ödön és Kiskunfélegyháza címmel az építész halálának 100. évfordulója alkalmából előadása Vendég volt a kiskunfélegyházi gyökerű Maria Dan Bastenaru román építész.

2014. április 26.
Mészáros Márta néprajzkutató, múzeumigazgató: Elszármazott félegyháziak – családtörténeti kutatások Félegyházán

2014. április 28.
Fiatal kutatók bemutatkozása
Dr. Lantos Csaba gabonakutató:
Pillanatképek egy növényfajta „születéséről” –

2014. július 19.
Rostás Mónika (Móra Ferenc Múzeum, Szeged)
„Móra mesebirodalma” (Móra Ferenc Emlékház)

2014. november 5.
Mayer Lászlóné és Mayer László (ny. középiskolai tanárok)
Magyarok az I. Világháborúban és hadifogságban, különös tekintettel a Félegyházához kötődő katonákra  –

2014. november 19.
Juhász István (ny. középiskolai tanár előadása
„Zrínyi, dicsőségünk, végső daliája nevünknek!” – 350 éve halt meg Zrínyi Miklós


2013.

Időutazás – helytörténeti előadássorozat
Kiskunfélegyháza újratelepítésének 270. évfordulója alkalmából:

2013. február 19.
1. Dr. Horváth Gábor (történelem tanár, Constantinum Intézmény):
Kiskunfélegyháza múltja – Régészeti emlékeink a Szkítáktól a Kunokig.

2013. március 19.
2. Kovács Gábor (történelem tanár, Constantinum Intézmény):
Kiskunfélegyháza múltja – 1743 – 1774.

2013. április 16.
3.Dr. Szabó Gyuláné Matyók Katalin (történelem tanár, Móra Ferenc Gimnázium):
Kiskunfélegyháza múltja – 1774 – 1848

2013. május 14.
4. Kissné Fekete Éva (történelem tanár, Móra Ferenc Gimnázium):
Kiskunfélegyháza múltja – 1848 – 1867.

2013. június 4.
5. Szolnoky Tamás (történelem tanár, Móra Ferenc Gimnázium):
Kiskunfélegyháza múltja – 1867-1914.

2013. szeptember 17.
6. Nagy István (történelem tanár, Móra Ferenc Gimnázium):
Kiskunfélegyháza múltja – 1914 – 1944.

2013. október 14.
7. Havas Attila (történelem tanár, Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola):
Kiskunfélegyháza múltja – 1944-1956.

2013. október 22.
8. Gémesné Endre Erika (történelem tanár, Közgazdasági Szakközépiskola) és
Cseklyéné Hevér Tímea (történelem tanár, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola):
Kiskunfélegyháza múltja 1956.

2013. november 12.
9. Endre Zsófia (történelem tanár, Kossuth Lajos Szakközépiskola):
Kiskunfélegyháza múltja – 1956-1990.

2013. április 22.
Fiatal félegyházi kutatók bemutatkozása – doktori disszertáció és új kutatási témák- sorozat keretében:
Tóth Csaba (1. éves PhD hallgató SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék):
„Az ember és környezete kapcsolatának vizsgálata. A régészeti geológia napjainkban” c.

2013. április 23.
Sárdi Tibor
Szemelvények Kiskunfélegyháza rendőrségtörténetéből címmel tartott előadás a Rendőrség napja alkalmából rendezett programon

2013. április 26.
Rosta Szabolcs (régész, múzeumigazgató, Katona József Múzeum)
Modern régészeti technikák és módszerek előadása
a Pedagógus Nyugdíjas Klub meghívására a Kiskun Múzeumban

2013. május 24.
Farkas Kristóf (történész, Jász Múzeum) előadása:
Félegyháza jászfényszarui gyökerei

2013. június 15.
Molnár László történész előadása
Bakaélet Kiskunfélegyházán 1848 – 1920


2012.

2012. március 3.
Egy gyűjtemény – egy múzeumőr előadássorozat a 110 éves a Kiskun Múzeum történetéről:
1. Székely György (régész-numizmatikus, Katona József Múzeum):
Numizmatikai gyűjtemény


2. Mészáros Márta (néprajzkutató, múzeumigazgató Kiskun Múzeum):
Szalay Gyula, az első múzeumőr munkássága (1900 – 1934)
(2012. márc. 3.)

3. Rosta Szabolcs (régész, megyei múzeumigazgató, Katona József Múzeum):
Régészeti gyűjtemény
(2012. ápr. 3.)

4. Kovács Gyula (Kiskun Múzeum Baráti Köre):
Pál Kálmán múzeumőr munkássága (1934 – 1949)
(2012. ápr. 3.)

5. Dr. Nánási László (BKM megyei főügyész):
Büntetéstörténeti gyűjtemény
(2012. máj. 8.)

6. Dr. Bereznai Zsuzsanna (néprajzkutató, Katona József Múzeum):
Dr. Gaál Károly múzeumigazgató munkássága (1949-1953)
(2012. máj. 8.)

7. Búcsú Lídia (könyvtáros-gyűjteménykezelő, Kiskun Múzeum):
Kiskun Múzeum könyvtára
(2012. jún. 12.)

8. Török Brigitta (helyismereti könyvtáros, Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ):
Dr. Mezősi Károly múzeumigazgató munkássága (1953-1963)
(2012. jún. 12.)

9. Mészáros Márta (néprajzkutató, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum):
Néprajzi gyűjtemény
(2012. szept. 11.)

10. Dr. Bárth János (néprajzkutató, ny. megyei múzeumigazgató, Kecskemét) és
Mészáros Márta (néprajzkutató, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum):
Dr. Lükő Gábor múzeumigazgató munkássága (1963 – 1971)
(2012. szept. 11.)

11. Szabó Ildikó (művésztanár, Móra ferenc Gimnázium):
Képző és iparművészeti gyűjtemény
(2012. okt. 9.)

12. Laczkó János ny. megyei múzeumigazgató (Kecskemét):
Dr. Fazekas István múzeumigazgató munkássága (1972 – 1996)
(2012. okt. 9.)

13. Fekete Beatrix (Kiskun Múzeum Baráti Köre, Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ)
Történeti gyűjtemény
(2012. nov. 6.)

14. Kőfalviné Ónodi Márta (levéltárvezető, BKM Levéltár Kiskunfélegyházi Részlege):
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet – múzeumigazgató munkássága 1997-2007.
(2012. nov. 6.)

15. Kis László fotós, segédrestaurátor (Kiskun Múzeum)
Fotógyűjtemény
(2012. dec. 4.)

16. Mészáros Márta (néprajzkutató, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum):
A Kiskun Múzeum gyűjteményeinek legjelentősebb gyarapítói, adományozói
 (2012. dec. 4.)

Fiatal félegyházi kutatók bemutatkozása – 2012. ápr. 25.
Dr. Tóth Ákos:
„Megváltozott állami szerepvállalás az uniós tagállamok kultúrafinanszírozásában. –

Dr. Pallagi Mária :
„A kultúra a gyengéd érintés, a politika pedig nyers erő” (Gondolatok a kulturális diplomáciáról)

Molnár László (történész):
A kiskunfélegyházi vasútvonal története
(2012. jún. 16.)

Bokody József (öregcserkész Gödöllő – Budapest) előadása:
A Magyar Cserkészszövetség százéves története
(2012. aug. 18.)


2011.
Örökségünk gyöngyszemei – helyismereti előadássorozat:
1. Nagy Ferenc (középiskolai tanár MFG): Szemezgetés Kiskunfélegyháza sporttörténetéből.
(2011. aug. 26.)
2. Rosta Ferenc (igazgató, Móra Ferenc Gimnázium): Kiskunfélegyháza épített öröksége
(2011. aug. 26.)
3. Meizl Ferenc (ny. iskolaigazgató): Boczonádi Szabó Imre – egy sokoldalú ember
(2011. aug. 26.)
4. Kovács Gyula (Kiskun Múzeum Baráti Köre): Szerelemhegyi család története – tapasztalatok a családfakutatásról
(2011. nov. 25.)


Fiatal kutatók bemutatkozója, 2011. nov. 4.
1. Nagy István (középiskolai tanár, történész MFG): A zsidók és az antiszemitizmus Kecskeméten a Horthy-korszakban
2. Pázmándi Judit (néprajzos bölcsész, ált. isk. tanár, Kunszállás): A kunszállási helytörténeti gyűjtemény és kiállítás története


Regélő – Helytörténeti kutatók találkozója, 2011. ápr. 15.
1. Brunner Attila (művészettörténész hallgató, ELTE): Kiskunfélegyháza szecessziós építészete
2. Mészáros Márta (néprajzkutató, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum): Amiről az anyakönyvek mesélnek – A Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház anyakönyveinek tanulmányozása.

2009.
Rosta Szabolcs (régész, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum): Félegyháza középkora
Kiskun Múzeum, Kis-Kunsági közéleti est.
(2009. dec. 17.)

2006.
Kirepítő fészek – helyismereti előadássorozat
1. Nagy Ágnes (Kiskunfélegyháza főkertésze):
Kiskunfélegyháza közterei és parkjai.
(2006. márc. 20.)
2. Molnár István (festőművész, Kiskunfélegyháza):
Képzőművészeti emlékein 
(2006. márc. 28.)
3. Török Brigitta (helyismereti könyvtáros, Petőfi Sándor Városi Könyvtár):
Irodalmi emlékeink
(2006. ápr. 3.)

2005.
Kirepítő fészek – helyismereti előadássorozat
1.Rosta Szabolcs (régész, Katona József Múzeum): Félegyháza és a kunok.
(2005. márc. 21.)
1. Mészáros Márta (Kiskun Múzeum): A betelepülő jászkunok mindennapjai
(2005. ápr. 4.)
3. Nemes Nagy Tibor: Változó városképünk
(2005. ápr. 25.)

2004.
Mészáros Márta (Kiskun Múzeum): Pendelytől a főfödőig. Viselettörténeti előadás
(Múzeumi esték, 2004. aug. 8.)

2003.
Fekete János (helytörténész):
Emlékezés Haubner Károlyra
(2003. febr. 3.)

Dr. Bereznai Zsuzsanna (néprajzkutató, Katona József Múzeum):
Híres magyar konyha
(2003. febr. 17.)

Mészáros Márta (Kiskun Múzeum): A farsangi és a böjti ételek tegnap és ma
(2003. márc. 24.)

Mátyus Imre: 125 évvel ezelőtt készült el a Kalmár-kápolna. Emlékezés özv. Kalmár Józsefné Fazekas Annára
(2003. ápr. 14.)

Pozsár András (állomásfőnök, Kiskunfélegyháza):
150 évvel ezelőtt indult meg a vasúti közlekedés Félegyházán
(2003. szept. 8.)

Dr. Bánki Horváth Mihály (középiskolai tanár):
Miletz Jánosra, a Kiskun Múzeum mecénására emlékezünk halálának 100. évfordulóján (2003. okt. 13.)


2002.
Honismereti klub – előadássorozat
Trombitás Pál (méhész, Méhész Egyesület elnöke):
A méhészet története
(2002. febr. 4.)

Terjék Gyula (aranykoszorús mester, Ipartestület tagja):
Kézművesség Kiskunfélegyházán
(2002. márc. 25.)

Dr. Selmeczi Kovács Attila (néprajzkutató, Néprajzi Múzeum):
Kossuth emléke a népművészetben
(2002. okt. 7.)

Retkes Illés (tűzoltóparancsnok): A tűz elleni védekezés története hazánkban és városunkban 
(2002. nov. 11.)


2001.
Honismereti klub – előadássorozat
Fekete János (helytörténész):
Kiskunfélegyháza városképi változásai
(2001. márc. 26.)

Szendreiné Fejes Mária (középiskolai tanár):
Anekdoták diákszemmel Kiskunfélegyházán
(2001. ápr. 23.)

Borbélyné Szabó Katalin (középiskolai tanár):
A magyar nyelv változása az imák, könyörgések tükrében
(2001. nov. 26.)

Aradi Ferenc (ny. tanár):
Árpád-házi szentek
(2001. dec. 3.)


2000.
Kirepítő fészek – előadássorozat
Bánki Horváth Mihály (középiskolai tanár):
Diákélet a múlt századi Félegyházán II.
(2000. febr. 16.)

Dr. Bereznai Zsuzsanna (néprajzkutató, Katona József Múzeum):
Kalendáris ünnepek
(2000. márc. 1.)

Fekete János (helytörténész):
Céhes ipar fejlődése Félegyházán
(2000. márc. 8.)

Rosta Ferenc (igazgató, Móra Ferenc Gimnázium):
Félegyháza építészeti és képzőművészeti emlékei
(2000. márc. 21.)

Meizl Ferenc (ny. iskolaigazgató):
Félegyháza dal és zenekultúrája
(2000. ápr. 5.)

Fülöp Imre (középiskolai tanár):
Félegyháza sportélete
(2000. ápr. 12.)

Honismereti klub – előadásai:
Dr. Sütő Mihály (ny. főorvos):
Az amerikai függetlenségi háború nagykun hőse
(2000. ápr. 3.)

Wicker Erika (régész, megyei múzeumigazgató):
Kincsek az út alatt
(2000. febr. 14.)

Dr. Simon Sándor (altábornagy, MTA doktora):
A Szent Istváni állam kialakulása és hatása Európa arculatára
(2000. márc. 20.)

Urbán Miklósné (helyismereti könyvtáros):
Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékművek, egyéb építmények
(2000. okt. 30.)


1999.
Dr. Simon Sándor (altábornagy, MTA doktora):
Emlékezés Szabó József altábornagyra, a szabadságharc őrnagyára. (1999. dec. 13.)

Kirepítő fészek – előadássorozat:
Bánki Horváth Mihály (középiskolai tanár): Diákélet a múlt századi Félegyházán I. (1999. dec. 14.)

Csúri Ildikó (gimnáziumi tanár): Félegyháza település kialakulása a nevének eredete (1999. dec. 1.)

Ónodi Márta (levéltáros): Félegyháza története a levéltárban (1999. nov. 17.)
Balogh Csilla (régész, Kiskun Múzeum): A kunok és Félegyháza (1999. nov. 3.)
Somogyvári Ágnes (régész, Katona József Múzeum): Vidékünk lakói az őskortól az Árpád-korig (1999. okt. 19.)

Honismereti klub – előadásai:
Fekete János (helytörténész, Kiskunfélegyháza): Kiskunfélegyháza várossá válásának idején (1999. nov. 8.)

Huszka Jenő (igazgató, Közgazdasági Szakközépiskola):
A Közgazdasági Szakközépiskola jelene és jövője (1999.máj. 3.)
Dr. Sütő Mihály (főorvos, Kiskunfélegyháza): József nádor a jászkunok főbírája (1999. ápr. 12.)

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet (múzeumigazgató, Kiskun Múzeum): Betyárok a Kiskunságban (1999. )

1998.
Honismereti Klub – előadásai:
Katona Imre (néprajztudós ELTE): Karácsony körüli népszokások Félegyházán és környékén (1998. dec. 8.)
Nagy Pál Mária (Constantinum igazgatója): 90 éves a Constantinum (1998. jún. 9.)
Dr. Ujváry Zoltán (néprajzkutató, egyetemi tanár, DE): Kossuth Lajos a népdalokban (1998. máj. 5.)
Balogh Csilla (régész, Kiskun Múzeum): Avar kori temető Városföldön. (1998. márc. 30.)
Somogyvári Ágnes (régész, Katona József Múzeum): Házak, kutak, kemencék (1998. márc. 30.)

1997.
Honismereti Klub – előadásai:
Dr. Szolnoky Jenő (igazgató, Móra Ferenc Gimnázium):
A gimnázium helye a város közoktatásában (1997. dec.)
Fekete János (helytörténeti kutató, Kiskunfélegyháza):
A Petőfi-ház története (1997. okt.)
Előadások a 110 éve született Holló László festőművész emlékére (1997. márc.):
Dr. Ujváry Zoltán:
Dr. Falu Tibor:
Fekete János:
Balogh Csilla (régész, Kiskun Múzeum): Kora bronzkori település Kiskunfélegyháza határában. Egy régészeti objektum értelmezésének problémája. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Napok, 1997.)
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet (múzeumigazgató, Kiskun Múzeum): Viselet és társadalom a Kiskunságban. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Napok, 1997.)

Könyvbemutatók

2017.
Rubicon történelmi magazin Jászok és Kunok című számának bemutatása. A kiadványt ismertette Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke. Vendégünk volt Bánkiné dr. Molnár Erzsébet MTA doktora, ny. múzeumigazgató (október 8.). Résztvevők száma: 60 fő.

Szecesszió az Alföldön- konferenciakötet bemutatója (december 9.)

Szecesszió az Alföldön- konferenciakötet bemutatója (december 14. Budapest FUGA Építészeti Központ)


2016.

Dr. Csoma Zsigmond: Paraszti virágoskertek című könyvének bemutatója
(április 16.).
Rostás Cs. József: Kiskunfélegyháza kiemelkedő katona múltja és tehetségei c. könyvének bemutatója (szeptember 21.).
2015.
Pálóczi Horváth András: Keleti népek a középkori Magyarországon c. könyvének bemutatója. A kötetet ismertette a szerző. Előadás a besenyők, úzok, kunok és jászok régészeti emlékeiről. (2015. márc. 21.)
Nagy Czirok László: Lótartás a Kiskunságon című könyv bemutatója.
A kötet ismertette a kiadó- szerkesztő: Szakál Aurél (2015. jún. 3.).
.
A Jászkunság arculata című programsorozat keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület kiadványainak bemutatója (2015. okt. 12.):
Jászkunság évkönyvek bemutatása –a köteteket ismertette Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet
A Jászkunság tudósai 1-2. kötet bemutatta Dr. Örsi Julianna
2014.
Seres István: Karikással a szabadságért című könyvének bemutatója (2014. márc. 22.)
Carmen Miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei című könyv bemutatója (Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére) (2014. okt. 15.)
Lükő Gábor: Kiskunsági képfaragó és képmetsző művészete c. újra kiadott könyvének bemutatója (2014. nov. 15.)
2013.
Piroska Katalin – Piroska István: Az aradi színház története I. A kötetet bemutatták a szerzők. (2013. ápr. 10.)
Jászkunság kutatása 2012. című konferenciakötet bemutatója a Kiskunkapitány Törvénynapja rendezvényhez kapcsolódóan.
A könyvet bemutatta: Dr. Nánási László megyei főügyész (2013. máj. 25.)
Szabó Ildikó: Szántó Piroska szürrealizmusa avagy A nőiség, mint Szántó Piroska stílusának elsődleges forrása. Kiadó: Kiskun Múzeum, (Kiskunfélegyháza, 2013. dec. 7.)
2012.
„Festő élsz eképpen…” 125 éve született Holló László, Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész, 50 éves a Kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör. Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Egyesület és Kiskun Múzeum Baráti Köre kiadásában. ( A kötet bemutatója a Holló-ünnepség keretében, 2012. márc. 7.)
2011.
Jászok és kunok 770 éve a Kárpát-medencében című konferenciakötet bemutatója (2011. szept. 9.)
„Édes ünnepek és cukormentes hétköznapok” című konferencia kötet, valamint a
Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház története 1884-2010. című tanulmány bemutatása, amely a Károli Gáspár Református Egyetem Studia Caroliensia 3-4. tudományos kötetében jelentek meg. (2011. jún. 18.)
2010.
Petrőczi Éva írói estje – Könyvbemutató (2010. jún. 8.)
Kun-Kép. A magyarországi kunok hagyatéka. Tanulmányok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére. Szerk: Rosta Szabolcs. Kiadó: BKMÖ Múzeumi Szervezete, Kiskun Múzeum. (A konferenciakötet bemutatója 2010. febr. 26.)
2009.
Félegyháza anno… Képeslapok és fényképek a régi Félegyházáról című kötet bemutatója.
Mészáros Márta (szerk), (2009. máj. 21.)
2007.
Föld és társadalom című konferenciakötet bemutatója (2007. szept. 25.)

Kiskun Múzeum © 2019. Minden jog fenntartva / All Rights Reserved
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat – GDPR