Munkatársak

Mészáros Márta

múzeumigazgató, néprajzos muzeológus, múzeumpedagógus

Kis István Csaba

állományvédelmi felelős

Rekedt-Nagy Réka

teremőr, pénztáros, tárlatvezető

Dr. Farkas Csaba

történész, muzeológus

Keserű Benedek

közművelődési szakember

Ország Fanni

Kutatószolgálat

Gombás Bende

teremőr, tárlatvezető

Adorjánné Kardos Gyöngyi

takarító

Cséplő Barbara

gazdasági ügyintéző

Magony Ádám

teremőr, pénztáros, tárlatvezető

Babos Csaba

gondnok

„Mit mesélnek nekem a múzeumban őrzött tárgyak” - bemutatkoznak a Kiskun Múzeum munkatársai

A múzeumokba belépve a látogató elsősorban a teremőrökkel, tárlatvezetőkkel találkozik – és hajlamos azt gondolni, hogy csak ők dolgoznak az intézményben.

Pedig a múzeumokban, – a háttérben – nagyon sokféle szakember dolgozik azon, hogy az a kutatás, az a múltfeltáró hiányzó láncszem, az a kiállítás, az a rendezvény, az a múzeumpedagógia foglalkozás kerek egésszé összeálljon és a látogató elé kerüljön.

A múzeum a legsokoldalúbb, legösszetettebb közgyűjtemény. Fontosnak tartjuk, hogy egy kis bepillantást kapjanak a mi munkánkba, a hivatásunkba, meg szeretnénk mutatni, hogy miért fontos nekünk gyűjteni, kutatni, dokumentálni, védeni, őrizni, bemutatni, közé tenni, közkinccsé tenni a közösségünk emlékeit, értékeit, tudását és ismereteit továbbadni.

A múzeumok az emberi élet teljes területéhez kötődő emlékanyagot gyűjtik, éppen ezért a természeti, a tárgyi emlékeken túl, dokumentumok, könyvek, fényképek, művészeti alkotások…sokfélesége tartozik a gyűjtőkörükbe.  Ez minden múzeumra igaz, de mégis mindegyik más,

mástól különleges … és ez a jó. A magyar múzeumok világából a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum mindennapjaiba nyerhetnek betekintést. 

De kik dolgoznak látogatói fogadótérben és kik a háttérben?

A következő sorozatunkban a múzeum kollégái mutatkoznak be illetve elárulják, hogy a múzeum kincsei közül melyik és miért fontos a számukra!

 

Feltöltés alatt!

MÉSZÁROS MÁRTA – NÉPRAJZKUTATÓ MUZEOLÓGUS, MÚZEUMIGAZGATÓ

1993-ban, mint tárlatvezető kerültem a Kiskun Múzeumba.

Ez az év rendkívüli volt a múzeum életében, hiszen a felújítási munkák miatt zárva tartó intézmény újra megnyitotta kapuját a látogatók előtt, valamint ekkor adták át a nagyközönség számára az új helytörténeti kiállítást, mely a város újratelepítésének a 250. évfordulójára készült el.

Ebbe a világba csöppentem bele, mely teljesen megváltoztatta az életemet.

A tárlatvezetés mellett a gyűjteménykezelés is feladatom volt, így megismertem a múzeum kiállításai mellett a raktárakban őrzött gyűjteményi anyagot, a pincétől a padlásig.

A két gyermekem születését követően lehetőségem nyílt visszatérni és ekkor már a múzeumpedagógia volt a fő területem a múzeumi rendezvények szervezése mellett.

1999-től múzeumi játszóházat, helyismereti előadássorozatokat szerveztünk, majd 2001-től indult az óvodáskortól az érettségiig tartó múzeumpedagógiai programkínálat, elsősorban a helyi diákoknak. Akkor és most is az a célom, hogy minden félegyházi gyermek úgy cseperedjen fel, hogy megismerje a városa múltját, értékeit, megismerje a múzeum adta lehetőségeket, mind az ismeretszerzésben, mind az értékőrzésben.

2002-től néprajzi és helytörténeti gyűjtéssel, kutatással és a gyűjtemények gondozásával is foglalkozom. A néprajzi tanulmányaim befejezése után a muzeológusi munka került előtérbe.

A múzeum egy nagyon komplex intézmény és az idő haladtával a múlt értékeinek megőrzése és kutatása mellett egyre nyitottabbá, sőt kezdeményezővé, újítóvá, az újítások iránt fogékonnyá kellett válni.

A Kiskun Múzeum, a Petőfi Sándor – és a Móra Ferenc Emlékház épületeinek megóvása szép parkosított udvarainak gondozása, infrastruktúrájuknak fejlesztése alapfeladat, mert csak megfelelő környezetben lehet jól dolgozni és fogadni a látogatókat.

A szakmai munka nagyon sokrétű, hiszen a gyűjteményi anyag gondozása, gyarapítása, feldolgozása, kutathatósága, állagának megóvása, kereshetősége és digitalizálása szintén alapfeladata egy múzeumnak, ennek feltételeit és működését meg kell teremteni.

A következő lépés, hogy ez a sok érték, ismeret, megőrzött tudás közkinccsé is váljon. Számomra a múzeum egy olyan közösségi tér, ahol jó lenni, találkozni, közösen értéket teremteni.

Erre szerencsére nagyon sok lehetőségünk van – kiállítások, kiadványok, tárlatvezetés, városi séták, előadások, konferenciák, múzeumpedagógiai programok, vetélkedők, nyári táborok, Múzeumok éjszakája, nyáresti koncertek… és még lehet sorolni…

Legújabb kapcsolódás a látogatók felé pedig éppen a virtuális világ, az informatikai fejlesztések adta lehetőségek, melyek kiegészítik az eddig nyújtott kínálatunkat. Sok mindent meg kellett és meg kell útközben tanulni… csapatban dolgozni, egy csapatot irányítani, jó gazda módjára gazdálkodni, pályázatokat írni és menedzselni, nagyban gondolkodni és a kicsi dolgokra is figyelni.

1993 és 2010 között három igazgatója volt a Kiskun Múzeumnak – Dr. Fazekas István, Bánkiné dr. Molnár Erzsébet és Rosta Szabolcs. Mindhármuknak nagyon sokat köszönhetek, így ezt követően nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy 2010 decemberében kineveztek a Kiskun Múzeum igazgatójának.

Száz évvel ezelőtt a múzeum vezetőjét – múzeumőrnek nevezték. Ma is ez a legfontosabb feladat – őrizni, óvni, menteni a múlt értékeit. A múzeum közintézmény, közgyűjteményt őriz, gyarapít és teszi közkinccsé a köz javára – ennek tudatában jövök be miden nap a Kiskun Múzeumba.

KEDVENC MŰTÁRGY: CSALI KÉP

Leltári szám: 58.45.1

Gyűjtemény: Képzőművészet

A Csali képet először a „Kiskunfélegyháza évszázadai” című helytörténeti kiállításában láttam. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszakát követő megtorlások, majd a kiegyezést és a „Boldog békeidőket” bemutató tárlóban kapott főhelyet e keretezett kép.

Önmagában is egy zseniális alkotás – hiszen három kép egyben, melyet három nézetből megtekintve, három önálló ábrázolássá áll össze.

Szemből az aradi 13 vértanú képe látható, jobbról nézve Kossuth Lajos arcképe rajzolódik ki, balról állva pedig a búcsúzó Petőfi integet felénk. Kossuth és Petőfi rajzolata csíkokra vágva kerültek összeragasztásra, majd a megfelelő sorrendben ráhelyezve a vértanúk nyomatára.

A Csali képet – Hármas képet Szalay Gyula múzeumigazgató 832. szám alatt vette leltárba. 1910. július 30-án került a múzeumba Vesszősi József lapszerkesztő ajándékaként. A tárgy leírásánál Szalay Gyula megjegyezte: „Az ily képek a Dunántúlon divatosak. Mezei Péter asztalos hagyatékából való.”

Az 1902-ben alapított Kiskun Múzeum gyűjteményét Szalay Gyula elsősorban felajánlások, adományozások révén tudta gyarapítani. A város múltjához kötődő megőrzött tárgyi emlékek megmutatták az itt élők gondolkodását és a világukról alkotott képét.

Mit tartottak értéknek?

A 48-as eszméket valló Félegyháza a szabadságharc elvesztését követően is hitt forradalom eszméiben, tisztelte Kossuthot és őrizte a vértanúk emlékét.

Csak egy kép?

Nem, hiszen mindent kifejezett, amelyben a magyarok a megtorlások idején csendben és titokban belekapaszkodtak.

Vesszősi József (1868-1924) könyvkereskedő, lapszerkesztő, nyomdatulajdonos volt. 1897-ben vásárolta meg Ranezay Józseftől Félegyháza első könyv- és lapnyomdáját. 1903-ban felvásárolva egyesíti a Félegyházi Hírlapot és a Félegyházi Híradó című újságokat, szerkesztője és kiadója is lesz egyben az új helyi lapnak. Szalay Gyula (1867-1937) a Félegyházi Hírlap szerkesztője és újságírója is volt, így szoros ismeretségben állt Vesszősi Józseffel, aki lelkesen támogatta a városi múzeum létrejöttét és sok adománnyal gyarapította gyűjteményét.

A Csali kép, azon túl, hogy egy nagyon kreatív alkotás, egyben jelkép is.

SOÓS ROLAND - RÉGÉSZ

KEDVENC MŰTÁRGYAM:

GOMBÁS BENDE – A MÚZEUM TÁRLATVEZETŐJE ÉS TEREMŐRE

KEDVENC MŰTÁRGY-EGYÜTTESEM: HÚSVÁGÓ BÁRD - FENŐACÉL – TOKMÁNY

KESERŰ BENEDEK – KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATÁRS

KEDVENC MŰTÁRGYAM:

ORSZÁG FANNI - GYŰJTEMÉNYKEZELŐ

KEDVENC MŰTÁRGYAM:

SAMU CSILLA - MÚZEUMPEDAGÓGUS

 

 

2016. márciusában kerültem a múzeumba kulturális közfoglalkoztatott programon keresztül, a múzeumpedagógus státuszt 2017 decembere óta töltöm be. Legfőbb feladatom, hogy a múzeumi gyűjteményen keresztül élményszerűen, játékosan – interaktív formában – bemutassam a kiállításokat, tanítsam a múzeumba látogató csoportokat óvodás kortól egészen a szép korú látogatókig. A különböző múzeumi órákat és az azt követő kézműves foglalkozásokat nagy előkészületek előzik meg, hiszen ezeket a tematikus órákat ki kell dolgozni, kipróbálni és úgy alakítani, hogy a korosztálynak megfelelően érthető és kerek egész legyen. A múzeumi foglalkozások mellett kiskunfélegyházi iskolákba járok előadásokkal, ezek olyan helytörténeti órák, melyek a NAT-hoz kapcsolhatóak, a kerettantervbe illeszthetőek.

2018 óta, átvéve a stafétát, évente megszervezzük és lebonyolítjuk a több, mint 400 iskolás gyermeket megmozgató versenyt, a Helyismereti vetélkedőt, a városi könyvtár kollégájával. Ezeken kívül részt veszek mind szervezésben, mind lebonyolításban kisebb és nagyobb múzeumi programban. Városi sétákat vezetek, nyári tábort és családi hétvégéket koordinálok, a helyi GYIÖK – kel  „ A lámpás én vagyok” nevű pedagógusoknak szóló fordított napot szerveztem – terveink szerint szervezni is fogunk – és diákoknak szóló találkozót  (megadott témában a gyerekek 15 perces előadásokat tartanak) rendezek.

KEDVENC MŰTÁRGYAM: TÜRELEMÜVEG

Leltári száma: N. 81.16.1.

Készítés ideje: 1888 körül

Gyűjtés ideje: 1981. május 21.

A gyűjtő neve: Fazekas István

A katolikus otthonok kedvelt dísze volt a türelempalack, mely egy vékony nyakú, kezdetben négyszögletes aljú üvegbe helyezett, fából vagy csontból faragott általában vallási témájú alkotás. A 16. századtól közkedvelt szoba- vagy kandallódísz Európa szerte, nálunk a tisztaszobában, a sublót dísze volt. A türelemmunkák elsődleges anyaga a fa, melyet megfaragnak, színeznek és egyesével helyeznek bele, csipeszek segítségével az üvegbe. Kiegészítői lehetnek a csipke, a ruhaanyag, papír, ólom, emberi haj, toll és boróka gallyacska is, melyekből formázzák meg Krisztus siratását a keresztfán, Krisztus kínszenvedésének eszközeit és a Kálváriát.

A türelemüveg nehezen meghatározható műtárgya a magyar néprajzi gyűjtéseknek, nagyon kevés számú leltárba vett tárgyat számlál az elmúlt 150 év az országban, hiszen ezekből a tárgyféleségekből nagyon kevés készült. Mind egyedi, kézzel készített darab, általában ajándékként került a tulajdonosához, aki nem vált meg tőle és ereklyeként tisztelte azt. Szokták türelemmunkának vagy türelempalacknak, ritkábban rabmunkának és bányászpalacknak is nevezni.

A türelemüveget nem véletlen nevezik így, a kézügyesség mellett nagy türelem és odafigyelés kellett ahhoz, hogy a szűknyakú palackba egyesével, csipesszel beletegyék a faragott és festett ábrázolást. (Magyarországon találkozhatunk még történelmi eseményeket bemutató vagy szőlőmunkát ábrázoló palackokkal is.) Készítették ezeket juhászok, bányászok és a börtönbüntetést letöltő rabok is.

Ilyen türelemüveg az én kedvencem is, mely több emberi érzést, életet megmutat…. Ezt az üveget egy matkói fiatalember készítette valamikor a kecskeméti börtönben… Eszik Vera 82 éves volt, mikor átadta dr. Fazekas Istvánnak, a Kiskun Múzeum akkori igazgatójának ezt a szép emléket, aki lejegyezte a türelemüveg történetét is.

Vera néni nagyszülei Matkópusztán éltek közös tanyában egy verekedésről és italozásról híres fiatalemberrel, akinek sorsa megpecsételődött egy kocsmai verekedésben. Állítólag nőügy miatt először súlyos testi sértést, majd késszúrással halált okozott a vetélytársnál, ami miatt életfogytig tartó letöltendő börtönbüntetést kapott, a büntetését Kecskeméten kezdte. A fiatalembert a szülei látogatták, aki többször kérte őket, hogy húga is látogassa meg, ám ő egyedül szégyenlett elmenni testvéréhez. Baráti szívességből az alig 20 éves, Eszik Vera édesanyja kísérte el a látogatásra.

A férfi húgának egy saját maga által készített türelemüveget ajándékozott. Mivel a kísérőjének is nagyon tetszett a palack, a rab férfi megígérte, ha visznek neki egy széles szájú üveget, neki is csinál egyet. 

Így is történt. Vera néni nagyszülei a „csak tejesüveg” – nek emlegették azt a palackot, amibe belekerült a Krisztus szenvedését bemutató ábrázolás. A megajándékozott fiatal lány, majd asszony soha sem röstellte a tárgy eredetét, élete végéig kedves emlékként őrizte a szép rabmunkát, még az 1910-es években fel is szenteltette azt az Ótemplomban.

Szalay Gyula, a helyi múzeum vezetője találkozott néni szüleivel, akik hazafelé tartottak a templomból. Arra kérte őket, hogy a különleges tárgyat adják el a múzeumnak, de az édesanya határozott nemet mondott. Az édesanya a legidősebb lányára, Verára hagyta az üveget, aki idős korában felkereste a Kiskun Múzeumot azért, hogy az édesanyjának oly kedves és megbecsült emlékét a legjobb helyre adományozza. Úgy vélte, biztos fontos tárgy lehet, ha már Szalay is meg akarta venni.

csilla03

A néninek nem született gyermeke, a további rokonok, akik örököltek utána nem vallásosak és úgy tudta a vallási témájú tárgyakat megőrzi a múzeum, ezért gondolta, hogy az intézmény befogadja a tárgyat. A gyűjtésről készültek fotók is, melyen Eszik Vera, a türelemüveg és dr. Fazekas István látható.  

Az üveg 1981-ben elvált a családtól, elvált az alkotó személyes sorsától. A fiatalember nevére Vera néni már nem emlékezett, sajnos már mi sem tudjuk meg soha. A családnak információja a látogatás után nem érkezett arról, hogy a matkópusztai férfi kiszabadult e valaha a börtönből… Úgy, ahogy ez a tárgy, minden más múzeumba került emlék is, tartogat a látogatóknak egy történetet, egy mesét.  Fontos, hogy az emberek ne csak a kiállított tárgyat lássák, hanem tudják azt is, miért épp az kerül a közönség elé bemutatásra. A mi feladatunk a tárgyak megmutatása mellett a „mesék, történetek” elmondása azért, hogy a látogatók is tudják „mit mesélnek nekem a múzeumban őrzött tárgyak”.

CSÉPLŐ BARBARA – GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ

KEDVENC MŰTÁRGYAM:

REKEDT-NAGY RÉKA - TEREMŐR, PÉNZTÁROS

KEDVENC MŰTÁRGYAM:

BABOS CSABA – GONDNOK, KARBANTARTÓ

 

 

 

 

 

2019 szeptemberében kerültem a múzeumba és 2020. január 1-től dolgozom itt főállásban. Karbantartói feladatokat látok el a Kiskun Múzeumban, a Petőfi Emlékházban és a Móra Emlékházban egyaránt.

Második családomnak tekintem a múzeumot, a kollégáimat. Nagyon szeretek itt dolgozni, jókedvvel jövök, jó a hangulat, a közösség, figyelünk egymásra.

 

KEDVENC MŰTÁRGYAM: ISKOLAI DOB A BANKFALUI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL

Leltári száma: Ht. 2009.4.70.1.

Adományozók: Pázmándi Judit tanár, Rekedt Zoltán igazgató

A helytörténeti gyűjtemény áthelyezésekor került a kezembe az iskolai dob, amin örömmel fedeztem fel az 1985-ben a szíjába tollal beírt monogramomat.

 Ez volt az a dob, melyet 1983-84-85-ben iskolai ünnepségeken – mint dobos – használtam. Az ünnepségeken zászló behozatalakor doboltam 3 éven keresztül. 6. osztályos voltam, amikor ezt a megbízást kaptam, egy ballagó 8. osztályos diák választott ki és adta át nekem.

A Bankfalui Általános Iskola 2009. június 20-án az utolsó tanévzáróra nyitotta meg kapuit, mivel sajnos nem felelt meg a törvényi követelményeknek. Az intézmény egyike volt a város legrégebbi iskoláinak. Alapítása a kiváló kultúrpolitikusnak, gróf Klebelsberg Kunónak köszönhető, aki az egész magyar társadalom műveltségi színvonalának emelését tűzte ki célul. 

csaba01

 

 

Az intézmény 1928 októberében még Banfalui Római Katolikus Iskolaként fogadta első növendékeit, s az idő elteltével az egykori egy tantermes iskola korszerű, minden igényt kielégítő, modern oktatási intézménnyé vált.

Már fennállásának első évtizedeiben is a városrész kulturális központjának szerepét töltötte be, hiszen működött óvoda, könyvtár, vándormozi is falai között, valamint a felnőttképzésnek is otthont adott az épület.

Az iskola első tanítónője Seres Magda volt, akit az egész közösség nagyon tisztelt és szeretett. Az fennállása alatt igazgatók voltak: Dobák István (külterületi), Kaposi János (külterületi), Szabó János (belterületi), Mészáros László, Szabkov Miklós, Bencze Sándor, Terbe Ernő, Vas Antal, majd Rekedt Zoltán.

Bezárása után a gyerekek nagy része az intézmény jogutódjában, a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskolában folytatta tanulmányait, valamint a fenntartó a tanároknak is biztosított új munkahelyet.

Az iskola megszűnésekor sok relikvia, iskolai felszerelés került be a Kiskun Múzeumba, melyeket azóta is nagy gonddal őriz az intézmény.

A Kiskun Múzeumban sokrétű a munka, sok a feladat – a karbantartási feladatok, javítások, ellenőrzések és a parkosított udvar gondozása mellett kiállítások építésében, gyűjteményi munkában, sőt még ásatáson is részt veszek.

csaba06

ADORJÁNNÉ KARDOS GYÖNGYI – TAKARÍTÓ

 

 

 

 

 

2014-ben került az intézménybe, 2018 óta dolgozik itt főállásban. Ő felel a Kiskun Múzeum épületeinek, a Petőfi – és a Móra Emlékháznak a tisztaságáért.

Egy muzeális intézményben a kiállítások és a raktárak rendszeres, szakszerű takarítása kiemelt fontosságú a műtárgyak épsége érdekében.

Munkáját színesíti, hogy alkalmanként teremőri és gyűjteményi feladatokat is ellát. Különösen tetszenek neki a múzeum gyűjteményében található antik bútorok.

KEDVENC MŰTÁRGYAM: BESENYI HELGA BÚTORAI A PETŐFI SÁNDOR EMLÉKHÁZBAN

Dr. Udvarosné Besenyi Helga 1926-ban született Szegeden, majd 1929-ben Veszprémbe került. Itt végezte az elemi iskola négy osztályát. 1936-ban felkerült Budapestre, ahol a gimnázium 8 osztályát végezte. A háború sok szép álmát vágta el, nem mehetett egyetemre, hanem kenyérkereseti foglalkozás után kellett néznie. Szegeden elvégezte a tanítóképzőt, 1946-ban képesítőzött. Még ez év októberében Jakabszállásra került egy tanyai iskolába. Itt négy évig tanított részben osztott osztályokban. 1950-ben Kiskunmajsára került, innen a következő tanévben Hajósra helyezték. 1952 nyarán a szünetben szüleinél volt, amikor július 2-án kitelepítettek őket Ebesre (hortobágyi internáló tábor). Innen 1953 végén szabadultak, állását csak 1954 tavaszán kapta vissza. Már korábban elkezdte az orosz szakot, amelyből 1955-ben diplomázott. Még ugyanebben az évben állást kapott Kiskunfélegyházán az újonnan megnyíló József Attila Általános Iskolában. Itt tanított 1981 júniusáig, nyugdíjazásáig. Családi és személyes tárgyai felajánlásának köszönhetően  2019-ben került a Kiskun Múzeumba.

A rengeteg értékes fénykép és dokumentum mellett szép bútorokkal is gazdagodott a gyűjtemény.

A legszebb, legkülönlegesebb darabok a Petőfi Sándor Emlékházban lettek kiállítva.

A képen egy neobarokk garnitúra látható a 19. század végéből, melyen kissé historizáló beütésű rojtok figyelhetők meg. Az utolsó történelmi stílus a biedermeier, mely csak 1830-ig tiszta stílus, utána más stílusjegyekkel keveredik (például gótika, barokk). A neobarokk garnitúra a biedermeier utáni egyik „divatirányzat”, a tehetősebb polgárok ilyen bútorokkal rendezték be lakásaikat. Az ülőbútor mellett egy úgynevezett „póklábú asztal” látható. (A bútorok azonosításával kapcsolatban szeretnénk köszönetet mondani Fekete Lászlónak!)

Kiskun Múzeum © 2019. Minden jog fenntartva / All Rights Reserved
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat – GDPR