Tudomány és kutatás

Tudomány és kutatás

A múzeum tudományos és közművelődési munkája

A múzeum tudományos kutatómunkája elsősorban a történeti Kiskunság és Kiskunfélegyháza területét öleli fel.

A tudományos kutatási eredmények tanulmányokban, és a Kiskun Múzeum, illetve a Kiskun Múzeum Baráti Köre finanszírozásában megjelenő kiadványokban látnak napvilágot.

A mindenkori muzeológiai munka (gyűjteményi anyag nyilvántartása, kezelése, feldolgozása, állandó és időszaki kiállítások rendezése stb.) mellett hangsúlyos szerepet kap a közművelődési, ismeretterjesztő, honismereti és hagyományőrző tevékenység is.

A múzeum komoly szakmai segítséget nyújt a honismereti munkához, a helyismereti kutatásokhoz. A múzeum fontos szerepet játszik a kiskun identitás erősítésében, és a történelmi Kiskunság és Jászkunság újkori együttműködésének erősítésében.

A múzeumot évtizedek óta széleskörű társadalmi bázis (helytörténeti kutatók, múzeumi önkéntesek) veszi körül, amely segíti, támogatja szakmai törekvéseit. A múzeum kebelében működik 1997-től a Kiskun Múzeum Baráti Köre és a Kiskun Múzeum Alapítvány.

A Kiskun Múzeum közművelődési munkája három pillére épül, amelyeknek fő feladata a gyűjteményekben őrzött kulturális értékek bemutatása és a tudományos kutatások eredményeinek felhasználásával az ismeretek bővítése oktatási-nevelési és szórakoztatási céllal.

A három terület: kiállítások, múzeumi rendezvények és múzeumpedagógiai programok.

Kiskun Múzeum © 2019. Minden jog fenntartva / All Rights Reserved
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat – GDPR