Múzeum története

Kiskun Múzeum története

Előzmény

1863 – 1870

Miletz János tanár, gyűjtő és ösztönző munkája révén a kiskunfélegyházi algimnáziumban létrejött a régiség gyűjtemény alapja.

1875

Múzeumok /Szertárak a gimnáziumban, amelynek egyike a régiségtár. Őre: Fekete Imre tanár 1879-ig (haláláig)

1879 – 1883

A régiségtár őre: Szerelemhegyi Tivadar tanár.

1885 - 1895

A régiségtár őre: Trungel János tanár.

1886

Az iskola épületében elkülönített helyen, a tanári szobával együtt helyezik el a gyűjteményeket. A régiségtárat két külön gyűjteményre osztották: Pénz és éremgyűjtemény (433 db pénz, 29 db érem). Régi tárgyak gyűjteménye (56 db.

1895-1900

Több tanár felügyelete alá került a gyűjtemény (Dr. Beke Lajos, Porst Kálmán, Pál Károly).

1900

Szalay Gyula tanárt jelölték ki a gyűjtemények őrének. Pénz és éremgyűjtemény (637 db pénz, 38 érem). Régiségtár (79 leltári szám alatt 158 db tárgy).

A Kiskun Múzeum alapítása és története

1901

Szalay Gyula, a gimnázium tanára indítványt nyújt be a városi vezetéshez az önálló városi múzeum megalapítására, amelynek alapját a gimnázium gyűjteménye adja.

1902. december 7.

A városi közgyűlés elfogadta a múzeum létesítését.

1902

Szalay Gyula gimnáziumi tanár a múzeum első múzeumőre.

1903

Miletz János tanár hagyatéka (könyvtára, pénz és éremgyűjteménye) a Kiskun Múzeumba került, amely megalapozta és megerősítette a kialakuló múzeumot.

1905. július 9.

A Kiskunfélegyházi Városi Múzeum Szervezési Szabályrendeletét elfogadta a városi közgyűlés, ezáltal hivatalossá vált az intézmény működése.

1907

A Magyar Királyi Vallási és Közoktatásügyi miniszter állami felügyelet alá helyezte a Kiskunfélegyházi Városi Múzeumot, ezáltal a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelőségének hatáskörébe tartozó közgyűjteménnyé emelte.

1912

A Városi Múzeum gyűjteményét az ősz folyamán átköltöztették a Kisvárosháza emeleti helyiségeibe. Ekkor végleg elvált a gyűjtemény és az intézmény az addig otthonaként szolgáló gimnáziumtól.

1912 – 1940

Városi Múzeum a Kisvárosháza épületében, az emeleti hat helyiségben működött.

1934

Pál Kálmán tanár veszi át Szalay Gyula betegsége miatt a Városi Múzeum vezetését.

1939

A város vezetősége a múzeum épületének megoldására elhatározta, hogy a Kiskun Kapitányság egykori székházát kéri meg Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye vezetőségétől a gyűjtemények céljára. Szalay Gyula álma így valóra vált. Pál Kálmán elévülhetetlen érdeme, a múzeum új, végleges méltó helyének megteremtése.

1940 - 1941

Pál Kálmán múzeumőr és dr. Szabó Kálmán kecskeméti múzeumigazgató előkészítették, kiválogatták, leltározták, majd átszállítatták a múzeum gyűjteményeit a kerületi székház egykori börtönépületébe.

1942. május 14.

Kiskun Múzeum megnyitása a kerületi székházban. Az első nyilvános kiállítás rendezője dr. Szabó Kálmán, Pál Kálmán közreműködésével.

1944. október 28.

A múzeumot hadi kórház céljára lefoglalták.

1948. november

Gaál Károly néprajzi gyakornokként megbízták a néprajzi tárgyak leltározásával.

1949.

Petőfi halálának évfordulójára új kiállítás nyílt.

1949. december 20.

A nyugalomba vonult Pál Kálmán után Gaál Károlyt bízták meg a múzeum vezetésével, 1952. január 15-ig.

1950. december

Az Igazságügyi Minisztérium az egykori Börtönmúzeum anyagát Kiskunfélegyházára a Kiskun Múzeumban helyezte el véglegesen.

1951. március 15.

Gaál Károly rendezésben új kiállítás nyílt: néprajzi és büntetéstörténeti emlékeket mutatott be.

1952. március 1.

Mezősi Károlyt, a Tanítóképző Intézet igazgatóját bízták meg a múzeum vezetésével. Rövid megszakítással tíz évig volt a múzeum igazgatója, aki helytörténeti kutatásai révén gazdagította a múzeumot. 1955-ben a gyűjtemények újraleltározását, a ma is alkalmazott elvek szerint ő kezdte meg. Nevéhez fűződik a szélmalom megmentése és annak a múzeum udvarán való elhelyezése 1960-61-ben.

1952. március 1.

Mezősi Károlyt, a Tanítóképző Intézet igazgatóját bízták meg a múzeum vezetésével. Rövid megszakítással tíz évig volt a múzeum igazgatója, aki helytörténeti kutatásai révén gazdagította a múzeumot. 1955-ben a gyűjtemények újraleltározását, a ma is alkalmazott elvek szerint ő kezdte meg. Nevéhez fűződik a szélmalom megmentése és annak a múzeum udvarán való elhelyezése 1960-61-ben.

1956. január 1.

Pesovár Ferenc néprajzkutató a múzeumvezető 1957. február 13-ig.

1960 - 1961

A Pajkos-Szabó-féle szélmalom áthelyezése a Kiskun Múzeum udvarára

1963 – 1971

Lükő Gábor néprajzkutatót nevezték ki a Kiskun Múzeum igazgatójává.

1965

Kiskun Múzeum épületéből a lakókat és egyéb intézményeket sikerült elhelyezni, és az egész barokk műemléképület a múzeum céljait szolgálta.

1969. október 26.

Holló László festőművész szülővárosának adományozott alkotásaiból nyílt állandó kiállítás, amely ma is látható a múzeumban.

1969

A Kiskun Kerületi Kapitányság egykori börtönépületében megnyílt "A magyar büntetőjog emlékei" című állandó büntetéstörténeti kiállítás.

1972. június

Dr. Fazekas István töltötte be a múzeumigazgatói posztot 1996. decemberéig. 25 évig vezette az intézmény az irodalomtörténész, ápolva Móra és Petőfi kultuszát. Számos képzőművészeti, néprajzi, régészeti, történeti kiállítás nyílt irányítása alatt.

1974. február 8.

Móra Ferenc szülőháza, mint emlékház új állandó tárlattal megnyílt.

1991-1993

Teljes épület-felújítás.

1993. március 24.

"Megőrződött múlt és Kiskunfélegyháza évszázadai" című új helytörténeti kiállítás, amely a város újratelepítésének 250. évfordulója alkalmából nyílt.

1993. augusztus 19.

Petőfi Emlékszoba megnyitása a Petőfi Sándor Emlékházban.

1997. január 1.

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet levéltáros történész a Kiskun Múzeum igazgatója 2007. június 30-ig.

1997

Kiskun Múzeum Baráti Körének és a Kiskun Múzeum Alapítvány megalapítása.

1998

Tudományos konferenciák szervezése indult, tudományos és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése

1999

Morell Mihály állandó kiállítása.

2000

Szántó Piroska festőművész állandó kiállítása.

2000

"A vallási élet emlékei a Kiskunságban" című állandó kiállítás megnyitása az egykori börtönkápolnában.

2000

A Kiskun Múzeum tudományos és közművelődési munkájának elismeréseként a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi osztályának különdíját kapta a helyi kulturális- és közéletben betöltött kiemelkedő teljesítményéért.

2004

A tetőzet cseréje, a főépület homlokzatának felújítása.

2005

"Az év múzeuma 2005" pályázaton szakmai- tudományos tevékenységéért és kiváló közösségkapcsolataiért a bíráló bizottság elismerését nyerte el.

2007. július 1.

Rosta Szabolcs régész a Kiskun Múzeum igazgatója 2010. november 30-ig.

2008

Megkezdődtek az ásatások a Templomhalmon, a középkori Félegyháza település templomának és temetőjének feltárásával új eredmények születtek.

2010

Múzeumpedagógiai foglalkoztató-terem kialakítása.

2010. december 1.

Mészáros Márta néprajzkutató, múzeumpedagógus a Kiskun Múzeum igazgatója.

2013. január 1.

A Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet megszűnésével a Kiskun Múzeum fenntartója Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata lett. A muzeális intézmény újraalapításával a Kiskun Múzeum, mint járásszékhelyű területi múzeum folytatta működését, melynek filiáléja két közérdekű kiállítóhely, irodalmi emlékhely is, a Petőfi Sándor Emlékház és a Móra Ferenc Emlékház.

A Kiskun Múzeum múzeumőrei, igazgatói

1902 - 1934

Szalay Gyula gimnáziumi tanár, a Kiskun Múzeum első múzeumőre, alapításának kezdeményezője, a gyűjtemények első szervezője, gyarapítója.

1934 – 1949

Pál Kálmán tanár a múzeum vezetője.

1949 – 1952

Dr. Gaál Károly néprajzkutató.

1953 – 1956

Dr. Mezősi Károly tanár, tanítóképző tudós igazgatója.

1956 - 1957

Pesovár Ferenc néprajzkutató

1957 – 1963

Dr. Mezősi Károly tanár, helytörténeti kutató.

1963 – 1970

Dr. Lükő Gábor néprajzkutató.

1972 – 1996

Dr. Fazekas István irodalomtörténész.

1997 – 2007

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet levéltáros.

2007 – 2010

Rosta Szabolcs régész.

2011 -

Mészáros Márta néprajzkutató.

Kiskun Múzeum © 2019. Minden jog fenntartva / All Rights Reserved
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat – GDPR