Tudományos élet – Kiskun Múzeum

KONFERENCIÁK:

2015.

Városalapító polgármesterek és az alföldi szecesszió – építészeti, örökségvédelmi, néprajzi nemzetközi konferencia (2015. okt. 5-6.) Helyszínek: október 5-én Városháza díszterme, kiállítás megnyitó a Kiskun Múzeumban. Október 6-án a konferencia a Kiskun Múzeumban zajlott. A rendezvényt az ELTE Művészettörténeti Intézetével közös szervezésben valósítottuk meg. (NKA és MMA pályázati támogatással)

2014.

A sokoldalú Móra… Emlékülés a 135 éve született és a 80 éve elhunyt Móra Ferenc tiszteletére (2014. okt. 3.)

Kiskunsági évezredek – országos régészeti, geoarcheológiai, történeti, környezettörténeti, műemlékvédelmi és építészeti konferencia (2014. okt. 15-16.)

2013.

A Böjt egykor és ma. A böjtölés vallási, gazdasági, társadalmi, táplálkozási és egészségügyi szempontjai című történeti-néprajzi tudományos konferencia.

(2013. nov. 20-21.). (Társszervező: Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztálya)

Zsibongó múzeum – Múzeumpedagógiai szimpózium (2013. márc. 5.)

Fekete János Emléknap – emlékülés. (Közös szervezés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központtal, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesülettel,

helyszín: Városháza díszterme, 2013. okt. 5.)

2012.

Jászkunság kutatása konferencia – régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi tudományos konferencia (2012. szept. 20-21.)

2011.

Vajna Károly emlékülés – A büntetéstörténet kutatójának, a börtönmúzeum létrehozójának tiszteletére rendezett tudományos ülés születésének 160. évfordulója alkalmából. Vajna Károly-terem átadása a büntetéstörténeti kiállításban (2011. okt. 17.)

„A tatárjárás” – régészeti-történeti tudományos konferencia Pálóczi Horváth András születésének 70. évfordulója tiszteletére (2011. szept. 21-23.)

2010.

Édes sült tészták és sütemények a kora újkortól. (Szerepük és helyük az egykori és a mai falusi-városi táplálkozáskultúrában) országos történeti-néprajzi tudományos konferencia (2010. máj. 26-27.)

2009.

Helyismereti diákkonferencia – Petőfi Sándor és Móra Ferenc tiszteletére.

(Társszervező: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskun Múzeum 2009. ápr. 2.)

2008.

Kun-kép – magyarországi kunok hagyatéka – régészeti konferencia (2008. máj. 21-22.)

2007.

Föld és társadalom. Történeti-néprajzi konferencia. (helyszín: Kiskun Múzeum, 2007. május 24-25.)

2006.

Múzeumi kutatások Bács-Kiskun Megyében – tudományos tanácskozás.

(helyszín: Kiskun Múzeum, 2006. jún. 12-13.)

2005.

Jászkunság kutatása 2005. – régészeti, történeti, nyelvészeti, néprajzi tudományos konferencia (Szervező: Kiskun Múzeum, 2005. máj. 20-21.)

2004.

Konferencia Móra Ferenc tiszteletére. (Szervező: Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a Kiskun Múzeum, 2004. máj. 21.)

2003.

Autonóm közösségek a magyar történelemben – történeti-néprajzi nemzetközi konferencia (2003. máj. 22-23.)

2000.

Jászkunság kutatása 2000. – régészeti, történeti, nyelvészeti, néprajzi tudományos konferencia (Szervezők: Jász múzeum, Debreceni Egyetem, Kiskun Múzeum, 2000. szept. 21-22.)

1999.

Móra Ferenc születésének 120. évfordulója tiszteletére rendezett konferencia

(Szervezők: Kiskun Múzeum, Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, 1999. szept. 23.

Petőfi kutatás tegnap és ma (nemzetközi konferencia németországi, ukrajnai, romániai és magyarországi kutatók részvételével. (Szervezők: MTA Irodalomtudományi Intézete, Petőfi Irodalmi Múzeum, Kiskun Múzeum 1999. márc. 19-20.)

1997.

Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Napok (Szervező: Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet – Kiskun Múzeum, helyszín: Kiskun Múzeum, 1997.)

ELŐADÁSOK A KISKUN MÚZEUMBAN:

2015.

Katona Csaba (történész): „Jászok, vagy nem jászok? Adatok a Móczár család nemességének hitelességéhez” (2015. febr. 18.)

Pálóczi Horváth András (régész) A besenyők, úzok, kunok és jászok régészeti emlékeiről a Keleti népek a középkori Magyarországon c. könyvbemutató keretében. (2015. márc. 21.).

Mészáros Márta: Szalay Gyula emlékezete születésének 150. évfordulója alkalmából (2015. ápr. 28.)

Jászkun Történelmi Emléknap keretében elhangzott előadások (2015. máj. 20.):

Dr. Nagy Molnár Miklós (néprajzkutató): A nagykunok története és hagyományai

Mészáros Márta (néprajzkutató): A kiskunok története és hagyományai

Dr. Bathó Edit (néprajzkutató): A jászok története és hagyományai

XVI. Városalapítók Hete – Kunsági bajuszfesztivál első tudományos bajusz konferencia (2015. máj. 22.):

Mészáros Márta: A kiskunfélegyházi ’48-as honvéd veteránokról 1902-ben készült felvétel és a rajta látható 18 bajuszos férfi életútja.

Bajkai István: A bajusz ápolása és a bajusz pedrők változatai

Szilágyi Péter: A bajusz anyanyelvi lenyomata – bajusz „jelzők” és a bajusszal kapcsolatos szólás mondásokat.

Simándi László (etnográfus): A férfi ékessége

Somogyi Győző (történész és festőművész): A korai bajuszábrázolások értelmezési problematikája

Horváth Szilárd (MTVA szerkesztő-műsorvezető): Beszélgetés a magyar történelemről a „Nemzeti Nagyvizit” és a „XX. századi történelem” című televíziós és rádiós műsorokról. Múzeumok éjszakája rendezvény keretében (2015. jún. 27.)

Dr. Kertész Attila és Dr. Kertész Szabolcs: „Hogyan váljunk kutatóvá? Bepillantás a kutatói életpályába a környezettudományok és az informatika területén” (Fiatal kutatók bemutatkozása – 2015. jún. 6.)

Mészáros Márta: A Kneffel család. (Lámpás én vagyok című rendezvény keretében 2015. okt. 9.)

2014.

Dr. Knipl István (régész-történész, Kiskun Múzeum) bemutatkozó előadása (2014. márc. 4.)

Brunner Attila (művészettörténész hallgató, ELTE): Lechner Ödön és Kiskunfélegyháza címmel az építész halálának 100. évfordulója alkalmából előadása. Vendég volt a kiskunfélegyházi gyökerű Maria Dan Bastenaru román építész (2014. márc. 12.)

Mészáros Márta (néprajzkutató, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum): Elszármazott félegyháziak – családtörténeti kutatások Félegyházán (2014. ápr. 26.)

Dr. Lantos Csaba (gabonakutató): Pillanatképek egy növényfajta „születéséről”

(Fiatal kutatók bemutatkozása, 2014. ápr. 28.)

Rostás Mónika (Móra Ferenc Múzeum, Szeged): „Móra mesebirodalma” (2014. júl. 19.)

Mayer Lászlóné és Mayer László (ny. középiskolai tanárok): Magyarok az I. Világháborúban és hadifogságban, különös tekintettel a Félegyházához kötődő katonákra (2014. nov. 5.)

Juhász István (ny. középiskolai tanár): „Zrínyi, dicsőségünk, végső daliája nevünknek!” – 350 éve halt meg Zrínyi Miklós (2014. nov. 19.)

2013.

Időutazás – helytörténeti előadássorozat

Kiskunfélegyháza újratelepítésének 270. évfordulója alkalmából:

Dr. Horváth Gábor (történelem tanár, Constantinum Intézmény):

Kiskunfélegyháza múltja – Régészeti emlékeink a Szkítáktól a Kunokig.

(2013. febr. 19.

Kovács Gábor (történelem tanár, Constantinum Intézmény):

Kiskunfélegyháza múltja – 1743 – 1774. (2013. márc. 19.)

Dr. Szabó Gyuláné Matyók Katalin (történelem tanár, Móra Ferenc Gimnázium):

Kiskunfélegyháza múltja – 1774 – 1848 (2013. ápr. 16.)

Kissné Fekete Éva (történelem tanár, Móra Ferenc Gimnázium):

Kiskunfélegyháza múltja – 1848 – 1867. (2013. máj. 14.)

Szolnoky Tamás (történelem tanár, Móra Ferenc Gimnázium):

Kiskunfélegyháza múltja – 1867-1914. (2013. jún. 4.)

Nagy István (történelem tanár, Móra Ferenc Gimnázium):

Kiskunfélegyháza múltja – 1914 – 1944. (2013. szept.17.)

Havas Attila (történelem tanár, Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola):

Kiskunfélegyháza múltja – 1944-1956. (2013. okt. 14.)

Gémesné Endre Erika (történelem tanár, Közgazdasági Szakközépiskola) és

Cseklyéné Hevér Tímea (történelem tanár, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola): Kiskunfélegyháza múltja 1956. (2013. okt. 22.)

Endre Zsófia (történelem tanár, Kossuth Lajos Szakközépiskola):

Kiskunfélegyháza múltja – 1956-1990. (2013. nov. 12.)

Tóth Csaba (1. éves PhD hallgató SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék):

„Az ember és környezete kapcsolatának vizsgálata. A régészeti geológia napjainkban” c. előadása (Fiatal félegyházi kutatók bemutatkozása – doktori disszertáció és új kutatási témák- sorozat keretében 2013. ápr. 22.)

Sárdi Tibor: Szemelvények Kiskunfélegyháza rendőrségtörténetéből címmel tartott előadás a Rendőrség napja alkalmából rendezett programon (2013. ápr. 23.)

Rosta Szabolcs (régész, múzeumigazgató, Katona József Múzeum):

Modern régészeti technikák és módszerek (Pedagógus Nyugdíjas Klub meghívására a Kiskun Múzeumban 2013. ápr. 26.)

Farkas Kristóf (történész, Jász Múzeum): Félegyháza jászfényszarui gyökerei (2013. máj. 24.)

Molnár László (történész): Bakaélet Kiskunfélegyházán 1848 – 1920 (2013. jún. 15.)

2012.

Egy gyűjtemény – egy múzeumőr előadássorozat, 110 éves a Kiskun Múzeum történetéről:

Székely György (régész-numizmatikus, Katona József Múzeum):

Numizmatikai gyűjtemény (2012. márc. 3.)

Mészáros Márta (néprajzkutató, múzeumigazgató Kiskun Múzeum):

Szalay Gyula, az első múzeumőr munkássága (1900 – 1934) (2012. márc. 3.)

Rosta Szabolcs (régész, megyei múzeumigazgató, Katona József Múzeum):

Régészeti gyűjtemény (2012. ápr. 3.)

Kovács Gyula (Kiskun Múzeum Baráti Köre):

Pál Kálmán múzeumőr munkássága (1934 – 1949) (2012. ápr. 3.)

Dr. Nánási László (BKM megyei főügyész):

Büntetéstörténeti gyűjtemény (2012. máj. 8.)

Dr. Bereznai Zsuzsanna (néprajzkutató, Katona József Múzeum):

Dr. Gaál Károly múzeumigazgató munkássága (1949-1953) (2012. máj. 8.)

Búcsú Lídia (könyvtáros-gyűjteménykezelő, Kiskun Múzeum):

Kiskun Múzeum könyvtára (2012. jún. 12.)

Török Brigitta (helyismereti könyvtáros, Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ):

Dr. Mezősi Károly múzeumigazgató munkássága (1953-1963) (2012. jún. 12.)

Mészáros Márta (néprajzkutató, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum):

Néprajzi gyűjtemény (2012. szept. 11.)

Dr. Bárth János (néprajzkutató, ny. megyei múzeumigazgató, Kecskemét) és

Mészáros Márta (néprajzkutató, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum):

Dr. Lükő Gábor múzeumigazgató munkássága (1963 – 1971) (2012. szept. 11.)

Szabó Ildikó (művésztanár, Móra ferenc Gimnázium):

Képző és iparművészeti gyűjtemény (2012. okt. 9.)

Laczkó János ny. megyei múzeumigazgató (Kecskemét):

Dr. Fazekas István múzeumigazgató munkássága (1972 – 1996) (2012. okt. 9.)

Fekete Beatrix (Kiskun Múzeum Baráti Köre, Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ): Történeti gyűjtemény (2012. nov. 6.)

Kőfalviné Ónodi Márta (levéltárvezető, BKM Levéltár Kiskunfélegyházi Részlege):

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet – múzeumigazgató munkássága 1997-2007. (2012. nov. 6.)

Kis László fotós, segédrestaurátor (Kiskun Múzeum): Fotógyűjtemény (2012. dec. 4.)

Mészáros Márta (néprajzkutató, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum):

A Kiskun Múzeum gyűjteményeinek legjelentősebb gyarapítói, adományozói (2012. dec. 4.)

Dr. Tóth Ákos: “Megváltozott állami szerepvállalás az uniós tagállamok kultúrafinanszírozásában. (Fiatal félegyházi kutatók bemutatkozása, 2012. ápr. 25.)

Dr. Pallagi Mária:”A kultúra a gyengéd érintés, a politika pedig nyers erő” (Gondolatok a kulturális diplomáciáról) (Fiatal félegyházi kutatók bemutatkozása, 2012. ápr. 25.)

Molnár László (történész): A kiskunfélegyházi vasútvonal története (2012. jún. 16.)

Bokody József (öregcserkész Gödöllő – Budapest): A Magyar Cserkészszövetség százéves története (2012. aug. 18.)

2011.

Kovács Gyula (Kiskun Múzeum Baráti Köre): Szerelemhegyi család története – tapasztalatok a családfakutatásról (Örökségünk gyöngyszemei – helyismereti előadás, 2011. nov. 25.)

Nagy István (középiskolai tanár, történész MFG): A zsidók és az antiszemitizmus Kecskeméten a Horthy-korszakban (Fiatal kutatók bemutatkozója, 2011. nov. 4.)

Pázmándi Judit (néprajzos bölcsész, ált. isk. tanár, Kunszállás): A kunszállási helytörténeti gyűjtemény és kiállítás története (Fiatal kutatók bemutatkozója, 2011. nov. 4.)

Nagy Ferenc (középiskolai tanár MFG): Szemezgetés Kiskunfélegyháza sporttörténetéből. (Örökségünk gyöngyszemei – helyismereti előadás, 2011. aug. 26.)

Rosta Ferenc (igazgató, Móra Ferenc Gimnázium): Kiskunfélegyháza épített öröksége

(Örökségünk gyöngyszemei – helyismereti előadás, 2011. aug. 26.)

Meizl Ferenc (ny. iskolaigazgató): Boczonádi Szabó Imre – egy sokoldalú ember

(Örökségünk gyöngyszemei – helyismereti előadás, 2011. aug. 26.)

Brunner Attila (művészettörténész hallgató, ELTE): Kiskunfélegyháza szecessziós építészete

(Regélő – Helytörténeti kutatók találkozója, 2011. ápr. 15.)

Mészáros Márta (néprajzkutató, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum): Amiről az anyakönyvek mesélnek – A Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház anyakönyveinek tanulmányozása. (Regélő – Helytörténeti kutatók találkozója, 2011. ápr. 15.)

2009.

Rosta Szabolcs (régész, múzeumigazgató, Kiskun Múzeum): Félegyháza középkora

(Kiskun Múzeum, Kis-Kunsági közéleti est. 2009. dec. 17.)

2006.

Kirepítő fészek – helyismereti előadássorozat

Török Brigitta (helyismereti könyvtáros, Petőfi Sándor Városi Könyvtár):

Irodalmi emlékeink (2006. ápr. 3.)

Molnár István (festőművész, Kiskunfélegyháza): Képzőművészeti emlékein (2006. márc. 28.)

Nagy Ágnes (Kiskunfélegyháza főkertésze): Kiskunfélegyháza közterei és parkjai. (2006. márc. 20.)

2005.

Kirepítő fészek – helyismereti előadássorozat

Nemes Nagy Tibor: Változó városképünk (2005. ápr. 25.)

Mészáros Márta (Kiskun Múzeum): A betelepülő jászkunok mindennapjai (2005. ápr. 4.)

Rosta Szabolcs (régész, Katona József Múzeum): Félegyháza és a kunok.  (2005. márc. 21.)

2004.

Mészáros Márta (Kiskun Múzeum): Pendelytől a főfödőig. Viselettörténeti előadás

(Múzeumi esték, 2004. aug. 8.)

2003.

Dr. Bánki Horváth Mihály (középiskolai tanár):

Miletz Jánosra, a Kiskun Múzeum mecénására emlékezünk halálának 100. évfordulóján (2003. okt. 13.)

Pozsár András (állomásfőnök, Kiskunfélegyháza):

150 évvel ezelőtt indult meg a vasúti közlekedés Félegyházán (2003. szept. 8.)

Mátyus Imre: 125 évvel ezelőtt készült el a Kalmár-kápolna. Emlékezés özv. Kalmár Józsefné Fazekas Annára (2003. ápr. 14.)

Mészáros Márta (Kiskun Múzeum): A farsangi és a böjti ételek tegnap és ma (2003. márc. 24.)

Dr. Bereznai Zsuzsanna (néprajzkutató, Katona József Múzeum):

Híres magyar konyha (2003. febr. 17.)

Fekete János (helytörténész): Emlékezés Haubner Károlyra (2003. febr. 3.)

2002.

Honismereti klub – előadássorozat

Retkes Illés (tűzoltóparancsnok): A tűz elleni védekezés története hazánkban és városunkban (2002. nov. 11.)

Dr. Selmeczi Kovács Attila (néprajzkutató, Néprajzi Múzeum):

Kossuth emléke a népművészetben (2002. okt. 7.)

Terjék Gyula (aranykoszorús mester, Ipartestület tagja):

Kézművesség Kiskunfélegyházán (2002. márc. 25.)

Trombitás Pál (méhész, Méhész Egyesület elnöke): A méhészet története (2002. febr. 4.)

2001.

Honismereti klub – előadássorozat

Aradi Ferenc (ny. tanár): Árpád-házi szentek (2001. dec. 3.)

Borbélyné Szabó Katalin (középiskolai tanár):

A magyar nyelv változása az imák, könyörgések tükrében (2001. nov. 26.)

Szendreiné Fejes Mária (középiskolai tanár): Anekdoták diákszemmel Kiskunfélegyházán

(2001. ápr. 23.)

Fekete János (helytörténész): Kiskunfélegyháza városképi változásai (2001. márc. 26.)

2000.

Kirepítő fészek – előadássorozat

Fülöp Imre (középiskolai tanár): Félegyháza sportélete (2000. ápr. 12.)

Meizl Ferenc (ny. iskolaigazgató): Félegyháza dal és zenekultúrája (2000. ápr. 5.)

Rosta Ferenc (igazgató, Móra Ferenc Gimnázium):

Félegyháza építészeti és képzőművészeti emlékei (2000. márc. 21.)

Fekete János (helytörténész): Céhes ipar fejlődése Félegyházán (2000. márc. 8.)

Dr. Bereznai Zsuzsanna (néprajzkutató, Katona József Múzeum): Kalendáris ünnepek (2000. márc. 1.)

Bánki Horváth Mihály (középiskolai tanár): Diákélet a múlt századi Félegyházán II. (2000. febr. 16.)

Urbán Miklósné (helyismereti könyvtáros):

Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékművek, egyéb építmények (2000. okt. 30.)

Honismereti klub – előadásai:

Dr. Sütő Mihály (ny. főorvos): Az amerikai függetlenségi háború nagykun hőse (2000. ápr. 3.)

Wicker Erika (régész, megyei múzeumigazgató): Kincsek az út alatt (2000. febr. 14.)

Dr. Simon Sándor (altábornagy, MTA doktora):

A Szent Istváni állam kialakulása és hatása Európa arculatára (2000. márc. 20.)

1999.

Dr. Simon Sándor (altábornagy, MTA doktora):

Emlékezés Szabó József altábornagyra, a szabadságharc őrnagyára. (1999. dec. 13.)

Kirepítő fészek – előadássorozat:

Bánki Horváth Mihály (középiskolai tanár): Diákélet a múlt századi Félegyházán I. (1999. dec. 14.)

Csúri Ildikó (gimnáziumi tanár): Félegyháza település kialakulása a nevének eredete (1999. dec. 1.)

Ónodi Márta (levéltáros): Félegyháza története a levéltárban (1999. nov. 17.)

Balogh Csilla (régész, Kiskun Múzeum): A kunok és Félegyháza (1999. nov. 3.)

Somogyvári Ágnes (régész, Katona József Múzeum): Vidékünk lakói az őskortól az Árpád-korig (1999. okt. 19.)

Honismereti klub – előadásai:

Fekete János (helytörténész, Kiskunfélegyháza): Kiskunfélegyháza várossá válásának idején (1999. nov. 8.)

Huszka Jenő (igazgató, Közgazdasági Szakközépiskola):

A Közgazdasági Szakközépiskola jelene és jövője (1999.máj. 3.)

Dr. Sütő Mihály (főorvos, Kiskunfélegyháza): József nádor a jászkunok főbírája (1999. ápr. 12.)

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet (múzeumigazgató, Kiskun Múzeum): Betyárok a Kiskunságban (1999. )

1998.

Honismereti Klub – előadásai:

Katona Imre (néprajztudós ELTE): Karácsony körüli népszokások Félegyházán és környékén (1998. dec. 8.)

Nagy Pál Mária (Constantinum igazgatója): 90 éves a Constantinum (1998. jún. 9.)

Dr. Ujváry Zoltán (néprajzkutató, egyetemi tanár, DE): Kossuth Lajos a népdalokban (1998. máj. 5.)

Balogh Csilla (régész, Kiskun Múzeum): Avar kori temető Városföldön. (1998. márc. 30.)

Somogyvári Ágnes (régész, Katona József Múzeum): Házak, kutak, kemencék (1998. márc. 30.)

1997.

Honismereti Klub – előadásai:

Dr. Szolnoky Jenő (igazgató, Móra Ferenc Gimnázium):

A gimnázium helye a város közoktatásában (1997. dec.)

Fekete János (helytörténeti kutató, Kiskunfélegyháza):

A Petőfi-ház története (1997. okt.)

Előadások a 110 éve született Holló László festőművész emlékére (1997. márc.):

Dr. Ujváry Zoltán:

Dr. Falu Tibor:

Fekete János:

Balogh Csilla (régész, Kiskun Múzeum): Kora bronzkori település Kiskunfélegyháza határában. Egy régészeti objektum értelmezésének problémája. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Napok, 1997.)

Bánkiné dr. Molnár Erzsébet (múzeumigazgató, Kiskun Múzeum): Viselet és társadalom a Kiskunságban. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Napok, 1997.)

KÖNYVBEMUTATÓK A KISKUN MÚZEUMBAN:

2015.

Pálóczi Horváth András: Keleti népek a középkori Magyarországon c. könyvének bemutatója. A kötetet ismertette a szerző. Előadás a besenyők, úzok, kunok és jászok régészeti emlékeiről. (2015. márc. 21.)

Nagy Czirok László: Lótartás a Kiskunságon című könyv bemutatója.

A kötet ismertette a kiadó- szerkesztő: Szakál Aurél (2015. jún. 3.).

.

A Jászkunság arculata című programsorozat keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület kiadványainak bemutatója (2015. okt. 12.):

Jászkunság évkönyvek bemutatása –a köteteket ismertette Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet

A Jászkunság tudósai 1-2. kötet bemutatta Dr. Örsi Julianna

2014.

Seres István: Karikással a szabadságért című könyvének bemutatója (2014. márc. 22.)

Carmen Miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei című könyv bemutatója (Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére) (2014. okt. 15.)

Lükő Gábor: Kiskunsági képfaragó és képmetsző művészete c. újra kiadott könyvének bemutatója (2014. nov. 15.)

2013.

Piroska Katalin – Piroska István: Az aradi színház története I. A kötetet bemutatták a szerzők. (2013. ápr. 10.)

Jászkunság kutatása 2012. című konferenciakötet bemutatója a Kiskunkapitány Törvénynapja rendezvényhez kapcsolódóan.

A könyvet bemutatta: Dr. Nánási László megyei főügyész (2013. máj. 25.)

Szabó Ildikó: Szántó Piroska szürrealizmusa avagy A nőiség, mint Szántó Piroska stílusának elsődleges forrása. Kiadó: Kiskun Múzeum, (Kiskunfélegyháza, 2013. dec. 7.)

2012.

„Festő élsz eképpen…” 125 éve született Holló László, Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész, 50 éves a Kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör. Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Egyesület és Kiskun Múzeum Baráti Köre kiadásában. ( A kötet bemutatója a Holló-ünnepség keretében, 2012. márc. 7.)

2011.

Jászok és kunok 770 éve a Kárpát-medencében című konferenciakötet bemutatója (2011. szept. 9.)

„Édes ünnepek és cukormentes hétköznapok” című konferencia kötet, valamint a

Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház története 1884-2010. című tanulmány bemutatása, amely a Károli Gáspár Református Egyetem Studia Caroliensia 3-4. tudományos kötetében jelentek meg. (2011. jún. 18.)

2010.

Petrőczi Éva írói estje – Könyvbemutató (2010. jún. 8.)

Kun-Kép. A magyarországi kunok hagyatéka. Tanulmányok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére. Szerk: Rosta Szabolcs. Kiadó: BKMÖ Múzeumi Szervezete, Kiskun Múzeum. (A konferenciakötet bemutatója 2010. febr. 26.)

2009.

Félegyháza anno… Képeslapok és fényképek a régi Félegyházáról című kötet bemutatója.

Mészáros Márta (szerk), (2009. máj. 21.)

2007.

Föld és társadalom című konferenciakötet bemutatója (2007. szept. 25.)

2006.

Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére.

Bathó E.- Ujváry Z.(szerk.): Jászberény (2006. máj. 23.)

2005.

A Jászkun autonómia. Bánkiné dr. Molnár Erzsébet könyvének bemutatója. (2005. dec. 2.)

2004.

Néprajz Móra Ferenc műveiben. Dr. Ujváry Zoltán könyve. (Szervező: Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a Kiskun Múzeum, 2004. máj. 20.)

2003.

Bácsország – a vajdasági honismereti folyóirat és szerkesztőségének bemutatkozása (2003. ápr. 25.)

2000.

Kiskunsági madonnák. A kötet a Kiskun Múzeum Baráti Köre kiadásában jelent meg. Szerzője: Sümegi György. A kötetet bemutatta: Dr. Bárth János néprajzkutató és Talapka István plébános (2000. nov. 27.)

A kiskunfélegyházi Constantinum Leánynevelő Intézet krónikája. A kötetet bemutatta a szerző: Kőfalviné Ónodi Márta levéltáros. 2000. márc. 6.

1998.

Kiskunok a Don-kanyarban. (1998. nov. 16.) A kötetet bemutatta a kötet szerzője-szerkesztője: Dr. Simon Sándor /Nemzetvédelmi Egyetem/ és a Bánkiné dr. Molnár Erzsébet a Kiskun Múzeum igazgatója

Kiskunfélegyháza helyismereti könyve (1998. szept. 8.) A kötetet bemutatta a szerkesztő: Bánkiné dr. Molnár Erzsébet a Kiskun Múzeum igazgatója és Csáki Sándorné művelődési osztály vezetője.

1997.

Bács-Kiskun megye földrajzi nevei I. kötet bemutatója (1997. nov. ). A kötetet ismertette: Hajdú János tanszékvezető egyetemi docens. (Kiskun Múzeum és Móra Ferenc Közművelődési Egyesület közös rendezvénye)

Holló László a művész és ember Dr. Ujváry Zoltán (szerk.), Debrecen, 1997. A könyvet bemutatta dr. Ujváry Zoltán 1997. március.