Tudományos munkásság – Dr. Knipl István

Dr. Knipl István publikációk jegyzéke

 

Önálló könyv:

Knipl I. 2014. A Duna-Tisza közi Hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése. 200 p. doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszék

Könyvrészlet:

Knipl I. 2002. Csákányfő nyomában (Császártöltés régészeti topográfiája). In: Arnold E. – Knipl I. (Szerk.) Fejezetek Császártöltés történetéből és néprajzából. pp. 5-15. Császártöltés, ISBN 963 4305 38 5

Knipl I. – Arnold E. 2002. A magyarországi németek. In: Arnold E. – Knipl I. (Szerk.) Fejezetek Császártöltés történetéből és néprajzából. pp. 16-22. Császártöltés, ISBN 963 4305 38 5

Knipl I. 2002. Nemzetiségi mozgalom és megtorlás. In: Arnold E. – Knipl I. (Szerk.) Fejezetek Császártöltés történetéből és néprajzából. pp. 23-44. Császártöltés, ISBN 963 4305 38 5

 

Knipl I. – Sümegi P. 2010. Két rendszer határán – az ember és a környezet kapcsolata a sárközi dunai allúvium és a Duna-Tisza köze peremén. In: dr. Rakonczai J. (Szerk.) Környezeti változások és az Alföld, A Nagyalföld Alapítvány Kötetei 7. pp. 45-54. Békéscsaba, ISBN 978 963 8543 76 3

Knipl I. 2015. Császártöltés határának természeti jellemzői. In: Wicker E. (Szerk.) Császártöltés 1. A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. pp. 9-16. Császártöltés, ISBN 978-963-12-3646-0

Knipl I. – Wicker E. 2015. Régészeti lelőhelyek a császártöltési határban a kezdetektől a kora újkorig. In: Wicker E. (Szerk.) Császártöltés 1. A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. pp. 17-48. Császártöltés, ISBN 978-963-12-3646-0

Wicker E. – Knipl I. 2015. Határnevek üzenete I. Egykor volt középkori falvak a mai császártöltési határban: Csalaegyház és Morcs. In: Wicker E. (Szerk.) Császártöltés 1. A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. pp. 49-61. Császártöltés, ISBN 978-963-12-3646-0

 

Wicker E. – Knipl I. 2015. Határnevek üzenete II. Egykor volt középkori falvak a mai császártöltési határ közvetlen környékén: Csákányfő, Polgárdi, Kéles és Illancs, Hajós- és Orbágyszentgyörgy, Zádor. In: Wicker E. (Szerk.) Császártöltés 1. A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. pp. 62-74. Császártöltés, ISBN 978-963-12-3646-0

 

Wicker E. – Knipl I. 2015. A falu neve. In: Wicker E. (Szerk.) Császártöltés 1. A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. pp. 90-99. Császártöltés, ISBN 978-963-12-3646-0

 

Wicker E. – Knipl I. 2015. Császártöltés, a fiatal település. In: Wicker E. (Szerk.) Császártöltés 1. A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. pp. 106-110.  Császártöltés, ISBN 978-963-12-3646-0

 

Szakfolyóiratban megjelent:

 

Knipl I. – Sümegi P. 2012. Life at the interface of two distinct landscapes– relationship of humans and environment in the periphery of the Danube-Tisza Interfluve between Hajós and Császártöltés. in: Central European Journal of Geosciences 4 pp. 439-447. 10.2478/s13533-011-0071

 

Nyári D. – Knipl I. – Kiss T. – Sipos Gy. 2012. Environmental changes in historical times near Kecel on the Danube-Tisza Interfluve, Hungary (Archaeological research and optically stimulated luminescence (OSL) dating). Archeometriai Műhely 2012/1 pp. 31-38. http://www.ace.hu/am/2012_1/AM-12-01-KI.pdf

Nyári D. – Knipl I. – Sipos Gy – Kiss T. 2014. Environmental changes in historical times near Apostag on the Danube-Tisza interfluve, Hungary (a complex research based on archaeological excavation and geomorphological investigations). Journal of Environmental Geography 7 (3–4), pp. 39–47. DOI: 10.2478/jengeo-2014-0005 ISSN: 2060-467X

 

Tanulmánykötetben megjelent:

 

Knipl I. 2004. A Volksbundtól a Waffen-SS-ig. In: Szabó A. (Szerk.) Bács-Kiskun megye múltjából XIX. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának Évkönyve), pp. 465-494. Kecskemét ISSN 1217 6869

Knipl I. 2004. Császártöltés régészeti topográfiája. In: Bárth J. (Szerk.) Cumania 20. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve), pp. 173-204. Kecskemét, ISSN 0133 6088

Wicker E. – Knipl I. 2005. Középkori falvak a császártöltési határban. In: Bárth J. (Szerk.) Cumania 21. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve), pp. 99-144. Kecskemét ISSN 0133 6088

Knipl I. – Tánczos-Szabó Á. 2007. Volksbund szervezetek a Duna-Tisza közén a zászlóbontástól a megtorlásig. In: Bárth J. (Szerk.) Cumania 23. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve), pp. 321-362. Kecskemét ISSN 0133 6088

Knipl I. 2009. Császártöltés régészeti topográfiája II.(rézkor, bronzkor). In: Bárth J. (Szerk.) Cumania 24. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve), pp. 91-133. Kecskemét ISSN 0133 6088

Nyári D. – Knipl I. – Kiss T. – Wicker E. 2009. Természet és ember találkozása: futóhomok-mozgások az elmúlt 2000 évben Apostag környékén. In: Tárnoki J. (Szerk.) Tisicum 19. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, pp. 447-456. Szolnok ISSN 1217 4165

Knipl I. 2013. Hajós régészeti topográfiája. In: Wicker, E. (szerk.) Cumania 26. A Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve, pp. 7-46. Kecskemét, ISSN 0133 6088

Knipl I. – Jakab G. – Sümegi P. 2014. Hajós – Császártöltési magaspart régészeti geológiai és környezettörténeti elemzése. In: Sümegi P. (szerk.) Környezetföldtani és környezettörténeti kutatások a Dunai Alföldön, Geolitera, SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, pp. 130-112. Szeged, ISSN 2060-7067

Knipl I. –  Sümegi P. 2014. A Duna-Tisza közi Hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése. In: Unger J – Pál-Molnár E. (szerk.) Geoszférák 2014. A Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának eredményei, Geolitera, SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged, in print

Konferenciakötetben megjelent:

 

Wicker E. – Knipl I. 2005. Császártöltési legendák és valóságalapjuk. In: Bárth J. (Szerk.) Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében az ezredfordulón 10. (1999-2005.), pp. 37-46. Kecskemét, ISBN 963 7216 89 8

Nyári D. – Kiss T. – Sipos Gy. – Knipl I. – Wicker E. 2006. Az emberi tevékenység tájformáló hatása: futóhomok mozgások a történelmi időkben Apostag környékén. In: Füleky Gy. (Szerk.) A táj változásai a Kárpát-medencében, pp. 170-175. Tokaj ISBN 978 963 0622 14 1

Wicker E. – Knipl I. 2006. Árkok, sáncok, kérdések. In: Somogyvári Ágnes – V. Székely György (Szerk.) A Barbaricum ösvényein… A 2005-ben Kecskeméten tartott tudományos konferencia előadásai  Kecskemét 2011. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Múzeuma, pp. 79-83. Kecskemét, ISBN 978-963 9815 16 2

Knipl I. 2009. Újabb leletek a császártöltési határban. In: Bende L. – Lőrinczy G. (Szerk.) Medinától Etéig, régészeti tanulmányok Csalog József születésének 100. évfordulójára, pp. 145-147. Szentes ISBN 978-963 9804 26 5

Knipl I. 2015. A tájhasználat változásai térben és időben. (Hajós és Császártöltés terepbejárásának eredményei.) MRT konferenciakötet, in print.

 

Előadás (poszter):

Knipl I. – Wicker E. – Nyári D. – Kiss T. 2007. Avidence of human impact on the enviroment: Blown sand movements… 13. th. Annual meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Zadar, Croatia, 18-23 September, 2007.

Nyári D. – Knipl I. – Sipos Gy.:  Enviromental changes in historical times near Kecel on the Danube — Tisza interfluve, Hungary (archaelogical exploration and optically stimulated luminescence (OSL) dating. 15. th. Annual meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Riva del Garda, Italy, 15-20. September, 2009.

Egyéb cikk:

 

Knipl I. 2009. Rézkori edények a császártöltési határban. In: Bánkiné dr. Molnár E. (Szerk.) Múzeumőr (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének folyóirata), VII. évf. 1. pp. 30-31. Kecskemét

Knipl I.. – Tánczos-Szabó Á.  2010. Volksbund-szervezetek megalakulása a mai Bács-kiskun megye községeiben. In: Bánkiné dr. Molnár E. (Szerk.) Múzeumőr (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének folyóirata), VIII évf. 3. pp. 7-9. Kecskemét

Fontosabb előadások:

 

Knipl I. 2008. Volksbund szervezetek a Duna–Tisza közén – a zászlóbontástól a megtorlásig. Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher (Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete) éves vándorgyűlése, Császártöltés, 2008. szeptember

Knipl I. – Nyári D. 2009. Gázvezeték a homokvidéken keresztül – a feltárások geográfiai sajátosságai. Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat rendes ülése 2009. március

Knipl I. – Dr. Sümegi P. 2010. Út a múltból – avagy töltés-e a „császár töltés”? Környezet – Ember – Kultúra konferencia MNM Budapest, 2010. október

Knipl I. 2011. Középkori települések a hajósi határban. Fiatal Középkoros Régészek III. Konferenciája Kecskemét 2011. november 23-25.

 

Knipl I. 2012. Őskörnyezeti változások a kalocsai Sárközben. „Régészet és társadalom” című előadássorozat, Viski Károly Múzeum, Kalocsa, 2012.04.25.

 

Knipl I. 2014. Környezettörténet és régészet. Bemutatkozó előadás a Kiskun Múzeumban, 2014.03.04.

Knipl I. 2014. Települési zónák változása a Kiskunság Ny-i permterületén. Kiskunsági Évezredek konferencia, Kiskun Múzeum. 2014. 10.15.