Gyűjtemények

Múzeum_zárva_web


Régészeti gyűjtemény

A bronzkortól követhető nyomon az itt élt kultúrák és népek földbe rejtett emlékei. Gazdag leletanyag jelzi a népvándorlás korából a szarmaták és az avarok ittlétét. A honfoglalás korából különleges a tarsolylemez, amely 1970-ben került elő. A kunok emlékei mellett a középkori Félegyháza templomhalmi temetője és templomának maradványai tárja elénk az elmúlt idők embereinek mindennapjait.

Numizmatikai gyűjtemény

A Kiskun Múzeum numizmatikai gyűjteménye első egységét az ókori, görög és római, valamint a bizánci pénzek alkotják.

A gyűjtemény következő nagy egységét azok a pénzek képezik, melyek felölelik az ezeréves magyar pénzverést az I. István által veretett dénároktól a legutóbbi évtizedekben kibocsátott forint emlékpénzekig. A fémpénzek mellett megtalálhatók a magyar papírpénzek, bankjegyek is. A gyűjtemény különösen az 1848-1849-ben kibocsátott bankjegyekből, államjegyekből őriz gazdag anyagot, de jelentős a Kossuth-emigráció idején kiadott kölcsönjegyek sorozata is.

A múzeum külföldi numizmatikai anyaga csaknem minden európai ország pénzkibocsátásából ad ízelítőt, legértékesebb darabjait a pálmonostorai leletből származó XVI. századi tallérok alkotják. A Kiskun Múzeum birtokában a forgalmi pénzeken kívül vannak zsetonok, bárcák, játékpénzek, kegyérmek, valamint jelvények, rendjelek és kitüntetések is.

Külön csoportot képeznek a különféle alkalomból kiadott, jelentős személyeket vagy eseményeket megörökítő emlékérmek, plakettek. A gyűjtemény sajátos, egyéni arculatát a helyi vonatkozású, a város jelentősebb személyeihez és intézményeihez kapcsolódó érmek és jelvények sorozata adja meg.

Történeti gyűjtemény

Kiskunfélegyháza történetének írásos és tárgyi emlékeit gyűjti és őrzi a gyűjtemény az 1743-as újratelepítéstől kezdve. A történeti gyűjtemény külön részét képezik a fegyverek, a büntetéstörténeti emlékek, valamint a történeti forrásértékű fényképek, üveglemezek. A helyi irodalmi élet nagyságainak relikviáit, családjukhoz és kultuszukhoz kapcsolódó dokumentumokat kiemelt figyelemmel őrzi a múzeum, mint Petrovics-család és Petőfi Sándor, Móra Ferenc és családja.

Néprajzi gyűjtemény

A néprajzi anyag a város és a belterületet övező tanyavilág lakóinak életéről ad átfogó képet a 18. századtól a 20. század végéig. A gyűjtemény kisebb egységei őrzik a halászat, a gabonatermelés, a rétgazdálkodás, a szőlőművelés, a dohánytermesztés, az állattartás – pásztorélet és a kisipar eszközkészletét. Gazdag anyag mutatja be az egykori háztartások tárgyi emlékeit, világítóeszközöket, népi kerámiákat, a kenderfeldolgozás és a fonás-szövés eszközeit, a gyermekek játékait, népi hangszereket, bútorokat, viseleteket, valamint a vallási élet világát. A néprajzi adattár őrzi a száz esztendő alatt gyűjtött írásos dokumentumokat, adatközlők vallomásait és fényképeket.

Képző- és iparművészeti gyűjtemény

A Kiskun Múzeum képzőművészeti gyűjteménye elsősorban a kiskunfélegyházi születésű neves alkotók műveit gyűjti. Kiemelt helyen szerepel Holló László Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész, valamint Szántó Piroska és Morell Mihály alkotásai.

Könyvtár

A Kiskun Múzeum könyvtára, jellegét tekintve szakkönyvtár, mivel a gyűjteményében leginkább helytörténeti, néprajzi, régészeti könyvek, dokumentumok és periodikák találhatók. Mára számuk megközelíti a húszezret. Külön gyűjteményként tartjuk nyilván Hegyesi-könyvtárat, amelyet Puskás Béláné Hegyesi Katalin ajándékozott a múzeumnak. A mintegy 3200 könyvből álló adomány édesapjáé, néhai Hegyesi Márton (1846-1907) nagyváradi ügyvéd, lapszerkesztő, az 1848-as szabadságharc kiváló ismerőjéé volt, aki negyven éven át gyarapította sokoldalú könyvtárát