A Kiskun múzeum története Kedves Látogató!

A Kiskun Múzeum bölcsője a Kiskunfélegyházi Algimnázium. Lelkes tanárának, Miletz Jánosnak köszönhető, hogy gyűjtő és ösztönző munkája révén létrejött a régiség gyűjtemény alapja.

A gimnáziumi értesítő 1875-től adott híradást az iskolában működő szertár-régiségtár gyarapodásáról. 1900-ban Szalay Gyula tanár lett a gyűjtemények őre, aki 1901-ben indítványt nyújt be a városi vezetéshez az önálló városi múzeum megalapítására, amelynek alapját a gimnázium gyűjteménye adja.

Szalay Gyula                                                     Pál Kálmán

  1. dec. 7. – A városi közgyűlés elfogadta a múzeum létesítését, és megalapították a Kiskunfélegyházi városi múzeumot, amely egyelőre a gimnázium épületében nyert továbbra is elhelyezést.
  2. – A Magyar Királyi Vallási és Közoktatásügyi miniszter állami felügyelet alá helyezte a Kiskunfélegyházi Városi Múzeumot, ezáltal a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelőségének hatáskörébe tartozó közgyűjteménnyé emelte.
  3. – A Városi Múzeum gyűjteményét az ősz folyamán átköltöztették a Kisvárosháza emeleti helyiségeibe. Ekkor végleg elvált a gyűjtemény és az intézmény az addig otthonaként szolgáló gimnáziumtól. 1940-ig ebben az épületben működött a múzeum.

Szalay Gyula 1902-től 1934-ig gondozta a gyűjteményt. Ő volt a Kiskun Múzeum első múzeumőre, alapításának kezdeményezője, a gyűjtemények első szervezője, gyarapítója.

1934 – 1949. között Pál Kálmán tanár a múzeum őre.

  1. – A város vezetősége a múzeum épületének megoldására elhatározta, hogy a Kiskun Kapitányság egykori székházát ajánlja fel gyűjtemények céljára. Szalay Gyula álma így valóra vált. Pál Kálmán elévülhetetlen érdeme, a múzeum új, végleges méltó helyének megteremtése.

1940-41. – Pál Kálmán múzeumőr és dr. Szabó Kálmán kecskeméti múzeumigazgató előkészítették, kiválogatták, leltározták, majd átszállították a múzeum gyűjteményeit a kerületi székház egykori börtönépületébe.

Dr. Szabó Kálmán                                Dr. Gaál Károly

  1. május 14. – Kiskun Múzeum megnyitása a kerületi székházban. Az első nyilvános kiállítás rendezője dr. Szabó Kálmán Pál Kálmán közreműködésével.

A II. világháború idején hadikórház céljára lefoglalták a múzeum épületét is. A gyűjtemény kisebb veszteségekkel vészelte át a háború pusztításait.

  1. dec. 20. – A nyugalomba vonult Pál Kálmán után Gaál Károlyt bízták meg a múzeum vezetésével, aki 1952. január 15-ig volt a Kiskun Múzeum harmadik múzeumőre.
  2. dec. – Az egykori Börtönmúzeum anyagát Kiskunfélegyházára helyezték.
  3. márc. 1. – 1962. – Mezősi Károlyt, a Tanítóképző Intézet igazgatóját bízták meg a múzeum vezetésével. Rövid megszakítással tíz évig volt a múzeum igazgatója, aki helytörténeti kutatásai révén gazdagította a múzeumot.
  4. jan. 1. – 1957. febr. 13. – Pesovár Ferenc a múzeumvezető.

1963 – 1971. – Lükő Gábor néprajzkutatót nevezték ki a Kiskun Múzeum igazgatójává.

Dr. Mezősi Károly                                 Dr. Lükő Gábor

Az 1960-as években nyílt meg Holló László festőművész szülővárosának adományozott alkotásaiból nyílt állandó kiállítás, valamint a Kiskun Kerületi Kapitányság egykori börtönépületében megnyílt A magyar büntetőjog emlékei című állandó büntetéstörténeti tárlat..

1972. június – 1996. dec. – Dr. Fazekas István töltötte be a múzeumigazgatói posztot. 25 évig vezette az intézmény az irodalomtörténész, ápolva Móra és Petőfi kultuszát.

1997. jan. 1. – 2007. – Bánkiné dr. Molnár Erzsébet levéltáros történész a Kiskun Múzeum igazgatója. Ezen időszakban jött létre Kiskun Múzeum Baráti Köre, a múzeumot pártoló és támogató civil szervezet. Megnyílt Morell Mihály és Szántó Piroska állandó kiállítása. Az egykori börtönkápolnában bemutatásra került A vallási élet emlékei a Kiskunságban című állandó kiállítás.

2007 – 2010. – Rosta Szabolcs régész a Kiskun Múzeum igazgatója.

2010 – től Mészáros Márta néprajzos muzeológus, múzeumpedagógus tölti be az igazgatói tisztet.