NKA 2014.

nka_logo

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A SOKOLDALÚ MÓRA… CÍMŰ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS MEGVALÓSULÁSÁRÓL

Pályázat kiírója: NKA Közgyűjteményi Kollégiuma

Pályázó: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma

Pályázati azonosító: 3506/01962

Pályázat címe: A Sokoldalú Móra… című új időszaki kiállítás megrendezésére és pedagógiai programokra.

Pályázat megvalósításának ideje: 2014. 09. 01. – 2015. 02. 15.

Támogatási összeg: 750.000 Ft.  vissza nem térítendő támogatás

A kiállítás megvalósításának helyszíne: Kiskun Múzeum

(Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9.)

A Sokoldalú Móra…  című időszaki kiállítás megvalósulása:

A kiállítás a pályázatban leírt tématerv szerint valósult meg. Kiskunfélegyháza a 2014. évet Móra Emlékévvé nyilvánította, emlékezve híres szülötte és díszpolgára születésének 135., halálának a 80. évfordulójára. A Kiskun Múzeum az emlékév programjaihoz kapcsolódva Móra Ferenc sokoldalúságát mutatta be az új időszaki kiállítással valamint, a hozzá kapcsolódó programokkal.

A kiállítás mottója Móra Ferenc híres gondolata:

„A régészet: megkövesedett néprajz, a néprajz: megelevenedett régészet.”

A kiállítás megvalósítása két város két múzeumának összefogásával, együttműködésével jött létre. Móra Ferenc szülővárosa – Kiskunfélegyháza és a választott városa – Szeged múzeumai, a Kiskun Múzeum és a Móra Ferenc Múzeum közös kiállítással mutatta be a sokoldalú Móra Ferenc néprajzi és régészeti gyűjtéseinek eredményeit.

A kiállítás fő részei (képek mellékelve):

A kiállítás fő részei:

 1. BelépőA kiállítótér bejáratánál egy kapun keresztül lépett a látogató a terembe, amelyen a tárlat címe és mottója mellett számos kép volt látható Móra Ferenc életéből, valamint idézetek a neve író gondolataiból.

Móra hitvallása szülővárosáról:

Mint író, ettől a várostól kaptam egyéni veretemet, innen származnak írói céljaim. Az alakjaim is hiába szögediek, azok valóban félegyháziak. Az én írásaimban félegyházi nap süt, félegyházi szél fúj, félegyházi sárgarigó fütyül. Ettől a várostól kaptam a kiskunok nyers, nyakas makacsságát is…”

 1. Egy élet-útja – A terembe lépve jobbra indulva paravánsoron színes, nyomtatott posztereken Móra Ferenc életútját, kiemelten a kiskunfélegyházi gyermek- és diákéveit, szülővárosához való kötődését, kapcsolatát ismerhették meg a látogatók.

Tablók Móra Ferenc életútjáról:

 • A szülői ház
 • Móra Ferenc családja
 • Gyermekkor – iskolás évek
 • Az én szép tanárkorom…
 • Móra Ferenc a családfő
 • Móra Ferenc és szülővárosa
 • A szegedi Móraújságíró, író, könyvtáros, régész, múzeumigazgató…

 

 1. A megkövesedett néprajzMóra, a régész – A kiállítótérbe fordulva a tudományos gyűjtőmunkát végző régész Mórával lehetett megismerkedni. A teret dr. Kürti Béla régész tervei és szakmai irányítása mellett valósítottuk meg. Régészeti korok szerint kerültek bemutatásra Móra ásatásaiból előkerült leletek. Kiemelt helyet kaptak a csókai és a Tápé-lebői ásatások neolit, az 1928-ban feltárt szőregi bronzkori sírok leletei,valamint a Deszk-G. temető 49. sz. sírjának rekonstruált dokumentációja alapján készült in situ sír. A régészeti kiállításrészt a nagyszéksóstói hun fejedelmi sír leletei és a kiszombori gepida temető sírjaiban nagy számban előkerült csontfésűk zárják.
 2. A megelevenedett régészetMóra kiskunfélegyházi néprajzi gyűjtései – A régészeti részt követően Móra kiskunfélegyházi néprajzi gyűjtéseiből származó műtárgyak voltak megtekinthetők. Móra Ferenc a megőrzendő néprajzi emlékek gyűjtését 1906-ban kezdte Tömörkény István megbízásából. Kiskunfélegyházán 1906 – 12 között 13 alkalommal járt e célból és több, mint 800 tárggyal gyarapította a szegedi múzeum gyűjteményét. A néprajzi kiállítórész összeállítója dr. Bárkányi Ildikó néprajzkutató volt.

Tablók Móra Ferenc néprajzi gyűjtéseinek anyagáról:

 • Móra Ferenc néprajzi tárgygyűjtései Kiskunfélegyházán
 • Gazdálkodás, pásztorélet Kiskunfélegyházán
 • A félegyházi köznép életmódja a 19. század második felében (háztartás, viselet)
 • Váradi Ferenc fésűs mester műhelye
 • Családi emlékek, néprajzi vonatkozások Móra Ferenc irodalmi munkásságában

 

 1. Búcsú és emlékezet

A kiállítás bejárásával a látogató képet kapott városunk szülöttjének, Móra Ferencnek életútjáról. A köztudatban inkább íróként ismert személyiség másik oldaláról, a tudós Móra munkásságát ismerhették meg azok, akik megtekintik a tárlatot. E sokrétű, aktív, gazdag életút példa volt a félegyháziak számára is, hiszen Mórát 1929-ben, írói munkásságának 25. évfordulója tiszteletére díszpolgárrá választották. Az 50 éves Móra Ferenc – mint a szűcsmester és a kenyérsütögető asszony fia – szerényen, megilletődve vette át e számára becses kitüntetést. Az ő személye, életútja, szülővárosának szeretete és tisztelete, embersége, tudásvágya és szorgalma ma is példakép a félegyháziak számára. Móra tisztelete öröklődik nemzedékről nemzedékre Kiskunfélegyházán.

A kiállításhoz kapcsolódó programok:

Megnyitó rendezvény: 2014. október 3. (meghívó mellékelve)

A Sokoldalú Móra… emléknap keretében emlékülés és kiállítás-megnyitó

Tudományos és ismeretterjesztő előadások:

 • A Sokoldalú Móra… Móra Ferenc tiszteletére rendezett emlékülés október 3. 10.00 – 16.00 között. Az emlékülésen 11 tudományos igényű előadás hangzott el. A meghívott előadók szegedi és kiskunfélegyházi kutatók, közművelődési szakemberek, pedagógusok voltak, akik Móra munkásságának és kultuszának egy—egy szegmensét mutatták be. (meghívó és program a mellékletben)
 • A régész Móra – Dr. Kürti Béla régész rendhagyó tárlatvezetése a kiállításban 2014. okt. 24. 17 óra.
 • Találkozó Móra leszármazottaival – Vendég Vészits Andrea, Móra Ferenc dédunokája – a Móra Emlékév záró rendezvénye keretébenKiskun Múzeumban. 2014. nov. 27.
 • Kiskunfélegyháza a Móra-olvasmányok tükrébenMészáros Márta néprajzos muzeológus Kiskun Múzeum) vetítettképes előadása – az életút és az írásaiban megjelent helyszínek képeivel. 2014. dec. 13.

Szabadidős programok

 • Móra-séta a városban: a Tárt kapuk – nyitott hétvége keretében két alkalommal délután 15 órai indulással, – felkeresve a Móra Ferenchez és családjához kötődő emlékhelyeket, helyszíneket – 2014. okt. 18. és nov. 8.
  • Móra-ház állandó kiállítása
  • Sarlós Boldogasszony-templom
  • Móra – szobrok, emlékművek (Móra tér, Daru u.)
  • Egykori iskolája, ma a Constantinum intézmény
  • Móra Ferenc Gimnázium
  • Kiskun Múzeum – Kiskunfélegyháza évszázadai című néprajzi állandó kiállítása, amelyen látható az író iskolapadja, valamint az új időszaki kiállítás.
 • Tárt kapuk – nyitott nap: két alkalommal:
 1. október 18. szombat 9 – 17 óra
 2. november 8. szombat 9 – 17 óra

A nyitott napokon két alkalommal (10 óra, 16 óra) rendhagyó tárlatvezetéssel mutattuk be a kiállítást az érdeklődőknek. A kiállítás nyitva tartását önkéntes Kiskun Múzeum Baráti Kör tagok mellett önkéntes diákok is biztosították.

 • Móra emléknap- Móra Ferenc halálának évfordulójára emlékezve a városi ünnepség keretében a kiállítás egész nap megtekinthető volt folyamatos tárlatvezetéssel. 2015. február 7. péntek. 9- 16 óra között

 

Múzeumpedagógiai foglalkozás

A helyi iskolákkal együttműködve egyeztetett időpontokban kerültek beépítésre a tanóra keretébe.

A Sokoldalú Móra… foglalkozás komplex módon mutatta be a kiállítást és dolgozta fel a látott és halott ismereteket. A nyitva tartás alatt 6 foglalkozást tartottunk, elsősorban a partneriskolának valamint általános iskolás osztályoknak.

 

A kiállítás látogatottsága:

A Kiskun Múzeum látogatottsága 2014-ben 14.696 fő volt,

ebből 2014. október 3 – december 31 között 3.787 fő, 2015. január – február 15-ig további 241 fő tekintette meg a kiállítást.

Összesen 4.028 fő tekintette meg a kiállítást és vett részt a kiállításhoz kapcsolódó programokon.

Ebből:

kiállítás látogató:  ………………………………………………………….. 2.893 fő

rendezvénylátogató: …………………………………………………………. 951 fő

múzeumpedagógiai foglalkozások alkalmával: ………. 6 alkalom 184 fő

Összesen: ……………………………………………………………………… 4.028 fő

Az egész éves látogatottság 25%-a, ebben a három hónapos nyitva tartási időben volt, akik elsősorban az új kiállítást tekintették meg. A téli időszakra tervezett kiállítás és programok növelték a múzeum látogatószámát, korábbi években, ezen hónapokban nem voltak sem kiállítások, sem rendezvények az intézményben.

Bevételek:

A programok díjmentesen voltak látogathatóak. A Kiskun Múzeum bevétele 2014. október 3. – 2015. február 15 között csoportos diákbelépőből keletkezett: 65.400 Ft.

Sajtómegjelenés:

A Sokoldalú Móra című kiállítás on-line sajtómegjelenések

www.kiskunmuzeum.hu/index.php?…sokoldalu-mora-kiallitas…

A sokoldalú Móra… „ A régészet: megkövesedett néprajz,. a néprajz: megelevenedett régészet.” Móra Ferenc tiszteletére, születésének 135. és halálának 80.

www.kiskunmuzeum.hu/index.php?option=com_content…id…

Rostás Mónika: „Móra mesebirodalma” című kiállítás bemutatása … A sokoldalú Móra- szegedi és kiskunfélegyházi kutatók, közművelődési szakemberek …

www.kiskunmuzeum.hu/index.php?option=com_content…id…

Sokoldalú Móra – emléknap, kiállítás barangoló. 18. szerda, 17 óra … Faragó József kiskunfélegyházi fafaragó alkotásaiból nyíló állandó kiállítás megnyitója.

www.felegyhaziprogram.hu › Események › 2014 › szeptember › 18

 1. szept. 18. – MEGHÍVÓ A SOKOLDALÚ MÓRA… MóraFerenc tiszteletére,születésének 135., és halálának 80. évfordulójára emlékezveemlékülés és …

A sokoldalú Móra

felegyhazikozlony.eu/…sokoldalu_mora…A%20sokoldalú%20Móra/inde…

 1. szept. 18. – Emlékülést és kiállítástrendeznek MóraFerenc tiszteletére, születésének … 80. évfordulójára emlékezve október 3-án a Kiskun Múzeumban.

Hírlevél 2014.11.21. – Móra Ferenc Közművelődési Egyesület

www.morafke.hu/portal/files/hirlevel/Hirlevel2014_3_sz.doc

A sokoldalú Móra címmel Móra-emlékülés volt a Kiskun Múzeumban. … A könyvtárban a könyvbemutatót követően kiállítás nyílt a Jenesné Móra Zsuzsától …

www.psvk.hu/sajtofigyelo/sajtofigyelo_2014_09_26_10_03/pdf

 1. szept. 26. – A sokoldalú Móra– Emlékülés kezdődött a Kiskun Múzeumban… Kiskunfélegyháza nagy szülötte, Móra Ferenc emléke előtt tiszteleg ma (október ….. Koppányok működésébe; kiállítás keretében megismerhették a tagok …

kiállítás – infoRábaköz

www.inforabakoz.hu/programok/cimke:kiallitas/helyszin:-1/idopont:-1/

Programok / Magyarország / Összes program • kiállítás. Ajánljon programot! … Pé / 17:00 – Feb, 15. Va / 14:00 Kiemelt • Kiskun Múzeum … A sokoldalú Móra …

www.infopapa.hu/program/v:a-sokoldalu-mora-11-13/

Néprajzi és régészeti kiállítás. … Va / 14:00 / Kiskun Múzeum. Bács-Kiskun … Asokoldalú Móra; Cím: Bács-Kiskun, Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 19.

www.infomovar.hu/programok/cimke:kiallitas/helyszin:-1/idopont:-1/

Programok / Magyarország / Összes program • kiállítás. Ajánljon programot! … Pé / 17:00 – Feb, 15. Va / 14:00 Kiemelt • Kiskun Múzeum … A sokoldalú Móra …

www.infogyor.hu/program/v:a-sokoldalu-mora-11-13/

Néprajzi és régészeti kiállítás. … Va / 14:00 / Kiskun Múzeum. Bács-Kiskun … Asokoldalú Móra; Cím: Bács-Kiskun, Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 19.

www.infokiskunfelegyhaza.hu/programok/cimke:kiallitas/…1/idopont:-1/

Programok / Magyarország / Összes program • kiállítás. Ajánljon programot! … Csongrád, Szeged, Móra Ferenc Múzeum, Szeged. Hetven ókori … Pé / 17:00 – Feb, 15. Va / 14:00 Kiemelt • Kiskun Múzeum … A sokoldalú Móra Ismeretterjesztő.

www.mebt.hu/…/141225-pick-szalami-es-szegedi-paprika-muzeum-szeg…

Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum (Dr. Holló Lajos u. 9.) A sokoldalú Móra Ferenc – időszaki kiállítás a Szegedi Móra Ferenc Múzeum anyagából. – 2014.

www.infomako.hu/program/v:a-sokoldalu-mora-11-13/

 1. szept. 26. – Néprajzi és régészeti kiállítás. … Va / 14:00 / Kiskun Múzeum… A sokoldalú Móra; Cím: Bács-Kiskun, Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 19.

A sokoldalú Móra | Programok | infoEger

www.infoeger.hu/program/v:a-sokoldalu-mora-11-13/

Néprajzi és régészeti kiállítás. … A sokoldalú Móra Ismeretterjesztő. Néprajzi és régészeti kiállítás. Térkép Kapcsolat Szállás ajánló. A sokoldalú Móra; Cím: …

www.infodunaujvaros.hu/program/v:a-sokoldalu-mora-11-13/

 1. szept. 26. – Néprajzi és régészeti kiállítás. … A sokoldalú MóraIsmeretterjesztő. Néprajzi és régészeti kiállítás. Térkép Kapcsolat Szállás ajánló. Map Data.

Kiskunfélegyháza – infoCelldömölk

www.infocelldomolk.hu/programok/cimke:kiskunfelegyhaza/…/idopont:-1/

Va / 14:00 Kiemelt • Kiskun Múzeum. A sokoldalú Móra. Bács-Kiskun, Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 19. Néprajzi és régészeti kiállítás … A sokoldalú Móra …

www.infoesztergom.hu/programok/cimke:program/helyszin:-1/…/oldal:1/

Kiemelt • Kiskun Múzeum … A sokoldalú Móra …

Programok | infoDombóvár | Programok, moziműsor …

www.infodombovar.hu/programok/idopont:3/helyszin:-1

Va / 14:00 Kiemelt • Kiskun Múzeum … A sokoldalú Móra …

www.infobekescsaba.hu/program/v:a-sokoldalu-mora-11-13/

Néprajzi és régészeti kiállítás. … Va / 14:00 / Kiskun Múzeum. Bács-Kiskun … Asokoldalú Móra; Cím: Bács-Kiskun, Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 19.

www.infotamasi.hu/programok/cimke:kiallitas/helyszin:-1/idopont:-1/

Bács-Kiskun, Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. … A sokoldalú Móra …

www.infooroszlany.hu/programok/cimke:kiskunfelegyhaza/…/idopont:-1/

A sokoldalú Móra Ismeretterjesztő … 09:00 – Dec, 20. Szo / 16:00 Kiemelt • Kiskun Múzeum – Városi Könyvtár … Karácsonyi Mézeskalács Meseváros Kiállítás.

www.infomosonmagyarovar.hu/programok/cimke:kiallitas/…/idopont:-1/

Bács-Kiskun, Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. … A sokoldalú Móra …

www.infonyiregyhaza.hu/programok/cimke:kiallitas/helyszin…/idopont:-…

Bács-Kiskun, Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. … A sokoldalú Móra …

A szakmai beszámoló közzétételének helye:

www.kiskunmuzeum.hu

www.kiskunfelegyhaza.hu

A kiállítás hasznosulásának értékelése:

A kiállítás tartalma szerint egy átfogó képet kívánt nyújtani Móra Ferenc gyermekkoráról, szülővárosához fűződő kapcsolatáról és kiemelten munkásságának kevésbé ismert területeiről és sikereiről.

A tárlat a szegedi Móra Ferenc Múzeummal kötött együttműködés révén valósult meg, a kölcsönzött műtárgyak révén láthatóvá váltak Móra régészeti feltárásának leletei tematikus rendbe, valamint néprajzi gyűjtéseiből a Félegyházáról és családjából származó emlékek.

A kiállítás egyik legfontosabb eredménye, hogy megismertük azokat a néprajzi tárgyakat, amelyeket Móra Ferenc 1906 – 12 között Kiskunfélegyházán gyűjtött a szegedi múzeum javára. Ezek a műtárgyak, bár elkerültek a városunkból és nem a Kiskun Múzeum gyűjteményét gyarapítják, de most e kiállítás és együttműködés révén a gyűjteményi adatbázis digitális formában a Kiskun Múzeum adatárába is bekerül.

A kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok elsősorban a helyi és környékbeli közönségnek szólt, a lokalitás célja éppen az volt, hogy a helyben élők ismerjék meg minél jobban a környezetükben lévő értékeket – hiszen ennek hiányát tapasztaltuk. A helyi iskolák bevonása, a tantervbe való beépítése a tervezettnél kisebb arányban sikerült, részben az iskolák átszervezési gondjai okán.

A Tárt kapuk – nyitott hétvége programok és a Móra-séták az önkéntesek bevonását is lehetővé tették, akik teremőrként, tárlatvezetőként és látogatókísérőként alaposabban megismerték a kiállítást, ezáltal népszerűsítői, ajánlói is lettek a tárlatnak.

A tárlat e rövid – téli időszakba nyúló – nyitva tartása alatt is sikeres, látogatott, és legfontosabb értékeként köztudatba került a városban és környékén.

A múzeumi kiállítás és a hozzá kapcsolódó rendezvények szerves részei voltak a kiskunfélegyházi Móra Emlékévek programsorozatának. A Móra-kultusz helyi erősítése és köztudatban tartása volt az elsődleges cél, amely példás összefogással valósult meg.

A Sokoldalú Móra…

„A régészet megkövesedett néprajz, a néprajz megelevenedett régészet” (Móra Ferenc)

című időszaki kiállításhoz kapcsolódó fényképek

sokoldalu_mora mora1

mora3

A múzeumpedagógiai sarok:

ETNO-láda és a RÉG-ÉSZ-láda, valamint a nagyképernyős TV, amely gyűjteményi anyagokat, Móra-felvételeket mutatott, és az „Anzix a búzamezőkről” készült dokumentumfilm volt látható.


Szakmai beszámoló Kiskunsági évezredek

című régészeti, geoarcheológiai, történeti és műemlékvédelmi tudományos konferenciáról

A konferencia időpontja: 2014. október. 15-16.

A konferencia helyszíne: Kiskun Múzeum (6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9.)

A konferencia előadóinak száma: 23

A konferencia résztvevőinek száma: (23+70) összesen 93 fő

A konferencia kísérőrendezvénye: Carmen Miserabile (A tatárjárás régészeti emlékei. Tanulmányok Pálóczi-Horváth András 70. születésnapja tiszteletére.) című kötet bemutatója

A konferencia társszervezője: SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék

A Kiskunsági évezredek című kétnapos konferencia valós társadalmi és szakmai igényt és célt szolgált. A Duna-Tisza közének területe a történelem során és így napjainkban is mindenkor több vármegyéhez, megyéhez tartozott. Így a területen végzett kutatások több szakmai központban folytak. Ezek a központok elsősorban az egykori megyei múzeumi szervezetek voltak, de köztudott, hogy több tudományegyetem kutatói is tevékenykedtek a területen. A kutatásokban régészek, történészek, néprajzkutatók és természettudósok is részt vettek, illetve részt vesznek. Eredményeik általában szakmai kiadványokban, múzeumi évkönyvekben illetve szakmai konferenciákon és ezek kiadványaiban jelentek és jelennek meg. Ezen kiadványok általában egy szűkebb tudományterület eredményeit tartalmazzák, vagy az egykori múzeumi rendszerhez szorosan kötődve annak területét fedik le.

A konferencia témája nem egy szűkebb szakterülethez, vagy korszakhoz kötődött, hanem a teljes Kiskunságot és ennek határterületét magába foglalta. Ebből kifolyólag a legszélesebb értelemben interdiszciplináris jellegű volt. A résztvevők között volt régész, geográfus, geológus, történész, művészettörténész is. Az elhangzott előadások lehetőséget teremtettek, hogy a résztvevők tájékozódhassanak a legújabb kutatási témákról, megismerhessék más kutatók eredményeit. A konferencia ugyancsak lehetőséget teremtett a kutatók közötti személyes kapcsolatok kialakítására, megerősítésére.

A konferencia célja volt, hogy a szakembereken kívül a laikus közönség is új ismeretekkel gazdagodjon. Az érdeklődést a jelentős számú hallgatóság (középiskolások, tanárok, nyugdíjasok) igazolta.

Az előadók (előadások) 15 intézményt, kutatóhelyet képviseltek:

Kecskeméti Katona József Múzeum

Kiskun Múzeum

Móra Ferenc Múzeum

SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék

SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

SZTE Mezőgazdasági Kar, Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet

SZTE BTK Régészeti Tanszék

Szent István Egyetem, Tessedik Campus (Szarvas) Környezettudományi Intézet

 1. C. Medeniyet Üniversitesi (Istanbul/Türkiye)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Ásatárs Kft.

Dunatáj Értékeiért Nonprofit Zrt.,

A hallgatóság a helyi érdeklődők és a fentebb felsorolt intézményeken kívül további nyolc intézményből érkezett (Hermann Ottó Múzeum, Damjanich János Múzeum, Koszta József Múzeum, Viski Károly Múzeum, MNM NÖK, ELTE BTK, CEU, KRE).

Tervezzük a konferencián elhangzott előadások kötetbe szerkesztését, megjelentetését. A megjelenés várható időpontja 2016.

A szakmai beszámoló közzétételének helye:  www.kiskunmuzeum.hu

www.kiskunfelegyhaza.hu

Meghívó:


KISKUNSÁGI ÉVEZREDEK
régészeti, geoarcheológiai, történeti és
műemlékvédelmi konferencia

 1. október 15-16.

KISKUN MÚZEUM
(Kiskunfélegyháza, dr Holló Lajos u. 9.)
2014.október.15., szerda

10.00  Köszöntők

Mészáros Márta etnográfus, a Kiskun Múzeum igazgatója

Dr. Hatházi Gábor főosztályvezető-helyettes, EMMI Közgyűjteményi Főosztály, Múzeumi Osztály

Prof. Dr. Sümegi Pál D.Sc. tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék

Régészeti és geoarcheológiai előadások

Levezető elnök: Dr. Pálóczi Horváth András C.Sc.

10.20 – 10.40  Dr. Szentpéteri József C.Sc, régész

A Solt-tételhegyi interdiszciplináris kutatások eredményei és távlatai

10.45 – 11.05 –  Wilhelm Gábor régész

Bal parti dunai átkelők a török korban Révfalu és Foktő

11.10 – 11.30 –  Rosta Szabolcs régész

Újabb szempontok a Kiskunság középkori településrendjének kutatásában

11.35 – 11.45 –  Szünet

11.45 – 12.05 –  Kustár Rozália – Balázs Réka – Prof. Dr. Sümegi Pál – Szarka József

A réti mészkő felhasználása a Duna–Tisza közén

12.10 – 12.30 –  Katona Orsolya – Dr. Sipos György, Ph.D. – Dr. Páll Dávid Gergely Ph.D.

A georadar szerepe a régészeti vizsgálatokban

12.35 – 12.55 –  Pánya István térinformatikus

Beszélő térképek – térinformatikai kutatások Bács-Kiskun megyében

13.00 – 14.00      Szünet

Geoarcheológiai és környezettörténeti előadások

Levezető elnök: Prof. Dr. Sümegi Pál D.Sc.

14.00 – 14.20 –  Dr. Hupuczi Júlia Ph.D, geológus

Madarasi téglavető késő pleisztocén környezetrekonstrukciója

14.25 – 14.45 –  Dr. Knipl István Ph.D, régész, történész

Települési zónák változása a Kiskunság Ny-i peremterületén

14.50 – 15.10 –  Gallina Zsolt régész

A pokol geológiája

15.15 – 15.35 –  Nyári Diána geográfus

Az emberi tevékenység környezetátalakító hatásának nyomában a Kiskunság futóhomok területein

15.40 – 16.00     Szünet

16.00 – 16.20 –  Prof. Dr. Sümegi Pál – Dr. Bodor Elvira Ph.D – Dr. Jakab Gusztáv Ph.D  – Dr. Náfrádi Katalin Ph.D – Novák ZsoltSzelepcsényi ZoltánTörőcsik Tünde

A Kiskunság középkori környezettörténete – üledékgyűjtő medencék paleoökológiai elemzése alapján

16.25 – 16.45 –  Dr. Pálóczi Horváth András C.Sc, régész

Környezettörténeti kutatások a középkori Szentkirályon

16.50 – 17.10 –  Dr. Sárosi Edit Ph.D, régész

A környezetrégészet lehetőségei a Duna-Tisza közén

18.00KönyvbemutatóCarmen Miserebile (A tatárjárás régészeti emlékei. Tanulmányok Pálóczi-Horváth András 70. születésnapja tiszteletére.)

2014.október16. csütörtök

Régészeti előadások

Levezető elnök: Dr. Szentpéteri József C.Sc.

09.30 – 09.50 –  Somogyvári Ágnes régész

A halomsíros kultúra temetkezései Kiskunfélegyháza határában

09.55 – 10.15 –  Dr. Vörös Gabriella Ph.D. régész

Törött és hiányos leletek kirabolt szarmata sírokból. A kunfehértói torques

10.20 – 10.40 –  Balogh Csilla régész

A kora avar kagáni székhely vonzásában – Avar kori népességek a kora avar vezérek szállásterületén

10.45 – 11.05 –  Dr. Selmeczi László habil., régész

Még egyszer a jászok betelepüléséről

11.05 – 11.20Szünet

11.20 – 11.40 –  Dr. Fodor István C.Sc, régész, címzetes főigazgató

A középkori nomádok kutatásának szervezeti felépítése Oroszországban

11.45 – 12.05 –  Dr. Lajkó Orsolya Ph.D régész, etnográfus – Szalontai Csaba régész

Régészeti adatok Kiskundorozsma hódoltság utáni újratelepítéséhez

12.10 – 12.30 –  Törőcsik István régész

Szeged elveszett városfala és a dorozsmai monostor

12.30 – 13.30 Szünet

Történeti és művészettörténeti előadások

Levezető elnök: Bánkiné dr. Molnár Erzsébet az MTA doktora

13.30 – 13.50 –  dr. Gyenesei József történész

„Egy szeg miatt…”, avagy rövid esettanulmány egy kiskunfélegyházi tisztviselő fegyelmi ügyéről és annak következményeiről

13.55 – 14.15 –  Szabó Bence történész

A Kiskunság román megszállása – 1919.

14.20 – 14.40 –  Hajagos Csaba történész

Egy nemzeti kulturális fórum vezetőjének őszinte vallomása: avagy hol kezdődött az “ellenzékiség” 1985-ben Magyarországon?

14.45 – 15.05 –  ifj. Gyergyádesz László művészettörténész

Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Kiskunhalas. A városháza-ikonográfia és a századfordulós-szecessziós építészet

15.10Zárszó

A konferencia megjelenése a sajtóban:

www.felegyhaziprogram.hu › Események › 2014 › október › 7

 1. okt. 7. – KISKUNSÁGIÉVEZREDEKrégészeti, geoarcheológiai, történeti és műemlékvédelmi konferenciaHelyszín: Kiskun … KiskunfélegyháziAdvent … 7 ».Régészeti konferencia a Kiskun Múzeumban … KISKUNSÁGI ÉVEZREDEK.

http://www.felegyhaziprogram.hu/esemenyek/2014/10/07/regeszeti-konferencia-kiskun-muzeumban

Régészek és geográfusok tanácskoztak a múzeumban

felegyhazikozlony.eu/…regeszek…Régészek%20és%20geográfusok%20t…

 1. okt. 26. – Imre napja van. Naptár ikon. Kiskunfélegyháza: 7 C° … Régészeti, geoarcheológiai, történeti és műemlékvédelmi konferenciáttartottak „Kiskunsági évezredek” címmel a Kiskun Múzeumban. A tanácskozáson többek között …

http://felegyhazikozlony.eu/sa_hirek/i_kultura_5/i_regeszek_es_geografusok_tanacskoztak_a_muzeumban_2414/t_R%C3%A9g%C3%A9szek%20%C3%A9s%20geogr%C3%A1fusok%20tan%C3%A1cskoztak%20a%20m%C3%BAzeumban/index.html

Helyi hírek

felegyhazikozlony.eu/sa_hirek/i_kiskunfelegyhaza_2/t…/index.html?…

 1. okt. 26. – Régészekés geográfusok tanácskoztak a múzeumban … Régészeti, geoarcheológiai, történeti és műemlékvédelmi konferenciáttartottak „Kiskunsági évezredek” … Újabb mérkőzést bukott el a Kiskunfélegyházi Vasutas.

Kiskunsági évezredek – Szuperinfó Kecskemét

 1. okt. 2. – Kiskunsági ÉvezredekMeghívó 1. Régészeti, geoarcheológiai, történeti és műemlékvédelmi konferencia. Időpont: 2014. október 15-16.

http://keszin.hu/2014/10/02/kiskunsagi-evezredek/

Sajtófigyelő 2014.10.17-10.22. | Petőfi Sándor Városi ...

www.psvk.hu/sajtofigyelo/sajtofigyelo_2014_10_17_10_22

 1. okt. 17. – Különleges harc volt Kiskunfélegyházán, ahol a Fidesz csaknem minden jelöltje és a polgármester is vereséget … Kiskunsági évezredekcímmel kétnapos régészeti, műemlékvédelmi konferenciátszervezett a Kiskun Múzeum.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun …

www.pageinsider.com/kiskunmuzeum.hu

Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza, Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet Kiskun … -án konferenciát rendez Kiskunsági évezredek címmel a Kiskunság és … együtt gondolkodásnak. régészeti, geoarcheológiai, történeti, környezettörténeti, …

archive-hu.com: kiskunmuzeum.hu – Kiskunfélegyháza …

archive-hu.com › HU › K › KISKUNMUZEUM.HU

 1. júl. 17. – KiskunfélegyházaVáros Önkormányzatának Kiskun Múzeuma … 2014 október 15 16 án konferenciátrendez Kiskunsági évezredek címmel a Kiskunság … A konferenciára régészeti geoarcheológiai történeti környezettörténeti …

Kiskunsági évezredek

felegyhazikozlony.hu/…evezredek…Kiskunsági%20évezredek/index.htm…

 1. jún. 23. – Kiskunsági évezredek. … KiskunfélegyházaVáros Önkormányzatának hivatalos lapja … A konferenciára régészeti, geoarcheológiai, történeti, …

“Kiskunsági Évezredek” – interdiszciplináris konferencia

www.montazsmagazin.hu › Események2014. okt. 1. – A Kiskun Múzeum (Kiskunfélegyháza) ad otthont sikeres NKA pályázat és helyi támogatás révén a “Kiskunsági Évezredek” című …

Edit Sárosi – Kiskunsági Évezredek konferencia– előadók…

https://hu-hu.facebook.com/edit.sarosi.10/posts/263265467190534

Kiskunsági Évezredek konferencia– előadók jelentkezését várják a szervezők régészet-környezettörténet-műemlékvédelem-építészet témában.

Kiskunsági évezredek – konferenciát szervez a Kiskun …

ftp://host-87-242-47-115.prtelecom.hu/…/Kiskun%20Múzeum.doc

Kiskunsági évezredek – konferenciát szervez a Kiskun Múzeum. Kiskunsági évezredek címmel konferenciát tart a Kiskun Múzeum október 15-én és 16-án a …

“Titles, links and description words view”. – archive-hu.com

archive-hu.com › HU › K › KISKUNMUZEUM.HU

 1. júl. 17. – … október 15 16 án konferenciátrendez Kiskunsági évezredekcímmel a … konferenciára régészeti geoarcheológiai történeti környezettörténeti .

Múltunk Tára – TFSZ shared a link. – Facebook

https://www.facebook.com/multunktara/posts/692924740778984

Kiskunsági évezredek – konferenciát szervez a Kiskun Múzeum | Trió TvKiskunfélegyháza. Kiskunsági évezredek címmel konferenciát tart a Kiskun Múzeum …

Fotók az eseményről:

konf meghívó1 konf meghívó2regesz_konf1regesz_konf2

Dr. Knipl István                                                                                             Mészáros Márta

régész, történész                                                                                            múzeumigazgató