Küldetésnyilatkozat

A KISKUN MÚZEUM KÜLDETÉSNYILATKOZATA

A Kiskun Múzeum az egykori Kiskun Kerületi kapitányság székházában működő muzeális intézmény. Mint területi múzeum elsősorban Kiskunfélegyháza és környéke, valamint a történeti Kiskunság kulturális javait, kulturális örökségének emlékeit kutatja és folyamatosan bővíti a meglévő régészeti, numizmatikai, történeti, néprajzi és képzőművészeti gyűjteményi állományt.

Alapvető feladatunknak tartjuk a gyűjteményeinkben található változatos és gazdag műtárgyi állomány megőrzését, tudományos feldolgozását és bemutatását. Célunk, hogy megfeleljünk a 21. század muzeológiai és közönségszolgálati összetett és komplex feladatainak, ezáltal látogatóbarát múzeummá váljunk és segítsük az egész életen át tartó tanulás lehetőségét.

          Meggyőződésünk, hogy múzeumunk a kutatásnak, a tanulásnak, az ismeretátadásnak és a szabadidő eltöltésének magas színvonalú kínálatot nyújtó színtere. Fontosnak érezzük, hogy látogatóink több szempontból is megismerjék a múzeum gyűjteményeit, általuk az egykori történeti Kiskunság és benne Kiskunfélegyháza történetét, szerepét és helyét a magyar történelemben, művelődéstörténetben.

          Kiemelten fontosnak tartjuk Petőfi Sándor és Móra Ferenc szellemi örökségének védelmét, kultuszuk ápolását, Petőfi Sándor Emlékházhoz és a Móra Ferenc Emlékházhoz kapcsolódóan a muzeológiai, műtárgyvédelmi és közművelődési munkát.

          Munkánk során nemcsak megyei és országos társintézményeinkkel tartunk fenn szoros kapcsolatot, hanem a kulturális terület egyéb képviselőivel, illetve az idegenforgalmi ágazattal.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy látogatóink múzeumunkra, mint a nemzeti örökség ápolójára tekintsenek. Felelősséget érzünk az épített örökség védelme és gondozása iránt.